Administrerende direktør i Romerike Avfallsforedling, Synnøve Bjørke.

ROAF gikk fra overskudd i 2018 til tilsvarende underskudd i 2019

6 august, 2020

ROAF gikk fra overskudd på 9,6 millioner i 2018 til et underskudd på 10,5 millioner kroner i 2019. Det er flere årsaker til at driftsresultatet har svingt såpass mye.

Til Romerikes Blad forklarer administrerende direktør Synnøve Bjørke i Romerike Avfallsforedling (ROAF) at de har tatt for lite betalt fra eierkommunene, da de så for seg lavere kostnader. Hun forteller også om problemer med å få nok sjåfører til renovasjonsbilene.

En annen årsak er svingninger i prisen på utsortert avfall. I 2019 måtte ROAF betale for å få resirkulert papiravfall.
– Papir har vi normalt tjent mye penger på, sier hun til avisen.

Vil effektivisere innsamling av husholdningsavfall

ROAF merker godt digitaliseringen av avismarkedet og at det dermed er mye mindre papir på markedet. Men det er også endringer i etterspørselen etter ulike avfallstyper i markedet. Mye sendes til Tyskland for å inngå i ny produksjon, men prisene er presset.

ROAF har også investert i et nytt ettersorteringsanlegg, og avfallet sorteres i stadig flere kvaliteter, noe som fører til økte kostnader.
Nedstengningen som følge av Covid-19 har ført til økte mengder husholdningsavfall, noe som også øker kostnadene for Romerike Avfallsforedling (ROAF).

Selskapet ser nå på effektivisering av innsamling en av husholdningsavfall, for eksempel gjennom redusert antall hentepunkter. I dag henter de avfall fra 93.000 hentepunkter fra 200.000 mennesker.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!