Avtroppende styreleder i Ucima, Enrico Aureli, tror at maskinprodusentene vil merke effekten av Covid-19.

Italia solgte pakkemaskiner for over 8 milliarder euro i 2019

6 august, 2020

Italienske pakkemaskinprodusenter har nå fire år på rad med vekst. I 2019 vokste salget i sektoren med 2.2 prosent, men snart kommer effekten av Covid-19.

Italienske produsenter av automatiske pakkemaskiner er den eneste vareproduserende sektoren i Italia som opplevde oppgang i 2019. Dette bekrefter industriens globale lederposisjon i en nisje som for første gang i historien har kommet over 8 milliarder euro i omsetning.

50 prosent vekst

Antall operative selskaper gikk ned med 2,4 prosent il 616, mens antall ansatte vokste til 33.304, noe som tilsvarer en økning på 2.1 prosent. Tallene er hentet fra Ucima-MECS Research Departments åttende statistikkrapport.

Den viser at italienske pakkemaskinprodusenter har hatt en vekst i omsetningen på nesten 50 prosent de siste åtte årene (2012-2019). I det samme tidsrommet er 7.000 nye arbeidsplasser skapt.

79 prosent av veksten kommer fra eksport, noe som også er en vekst på 2.3 prosent sammenlignet med 2018. De fleste pakkemaskinene finner veien til EU-land, som står for 37,5 prosent inkludert Italia. Deretter følger Asia 22.1%), Nord Amerika (12.8%), Europa utenom EU 10%), Sør-Amerika (8,8%), Afrika (7,1%) og Oceania (1,7%).

Belager seg på nedgang

Men selv om veksten har vært langvarig, belager Ucima seg nå på en forventet nedgang som følge av pandemien.

– Vi er fullt klar over at vi må takle effektene av Covid-19-pandemien og mye lavere tall enn vi er vant til. De fleste av våre selskaper var i drift under nedstengingen, men alle vil merke den generelle nedgangen i produksjonsaktiviteter og fallet i den globale etterspørselen, kommenterer avtroppende styreleder Enrico Aureli i organisasjonen for italienske maskinprodusenter, Ucima.

40 prosent av medlemmene i Ucima forventer fall i omsetningen og det er færre bedrifter som tror på vekst.

 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!