– Vi ser store forskjeller mellom ulike regioner og land. Det er særlig selskapene våre i Sørøst-Asia og Midtøsten som hittil har opplevd salgsnedgang som følge av pandemien, kommenterer konsernsjef Morten Fon.

Salgsvekst og solid resultat for Jotun så langt i kalenderåret

25 september, 2020ANNONSE

Jotun solgte maling og pulverlakker for 13.916 millioner kroner i årets første åtte måneder. Driftsresultatet endte på rekordsterke 2.402 millioner.


Salgsøkningen på åtte prosent er sterkt påvirket av positive valutaeffekter grunnet en svak norsk krone. Justert for valuta var den underliggende salgsveksten på én prosent.

Veksten skyldes moderat vekst i segmentene for skipsmalinger og dekorative malinger, mens salget av industrimalinger er flatt og segmentet for pulverlakker har salgsnedgang. Driftsresultatet er opp 37 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og forklares i hovedsak av positive valutaeffekter samt bedrede marginer.

Konsekvenser av koronapandemien

Grunnet covid-19 har myndigheter over hele verden innført strenge restriksjoner og smittevernstiltak. For Jotuns del har dette påvirket salget i alle segmenter negativt. Effekten er imidlertid blitt mindre de seneste månedene, ettersom restriksjonene har blitt færre og mindre inngripende i mange land.

– Vi ser store forskjeller mellom ulike regioner og land. Det er særlig selskapene våre i Sørøst-Asia og Midtøsten som hittil har opplevd salgsnedgang som følge av pandemien, kommenterer konsernsjef Morten Fon.

– Dette er store og viktige markeder for Jotun, og effekten blir derfor merkbar. Samtidig ser vi at andre viktige markeder, som Skandinavia, har hatt sterk salgsvekst gjennom hele perioden.

Jotun investerer i nytt konsern- og FoU-senter i Sandefjord (foto Jotun).
Investerer i forskning og økt kapasitet

Jotun investerte 813 millioner i årets første åtte måneder, noe som utgjør om lag seks prosent av omsetningen. Ferdigstillelse av konsernets nye hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord, samt oppgradering av fabrikken i Norge utgjør hoveddelen av investeringene.

Jotun har også startet arbeider med ny fabrikk i Vietnam, kapasitetsutvidelse i Egypt og nytt regionalt kontor og forskningssenter i Dubai. Fremtidsutsikter Til tross for gode resultater så langt etter utbruddet av pandemien, er det knyttet stor usikkerhet til hvordan situasjonen vil fortsette å utvikle seg.

– Koronapandemien vil påvirke Jotun også fremover, men i varierende grad mellom segmenter og regioner. På noe lengre sikt forventer vi lavere aktivitet innen offshore og nybygg av skip. Jotun er imidlertid godt rustet til å håndtere det som måtte komme, med solid egenkapital, god kontantstrøm og tilgang til økt likviditet ved behov, sier Fon.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!