Samarbeid mellom Nestlé og Veolia om resirkulering av plast

Nestlé og Veolia inngår samarbeid om innsamling av avfall og sortering og resirkulering av plast. Samarbeidet har særlig fokus på plastemballasje.

En rekke prosjekter vil rettes inn mot elleve prioriterte land i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa.

Skal blant annet se på pyrolyse

I tillegg skal partnerskapet utforske ulike teknologiske løsninger for å etablere levedyktige resirkuleringsmodeller. Og dette inkluderer kjemiske resirkuleringsteknologier som pyrolyse, som kan skape plast i jomfruelig kvalitet. Teknologien vil hjelpe Nestlé til å øke andelen resirkulert materiale i drikkeflasker og total emballasje med henholdsvis 35 og 15 prosent innen 2025.

– Plastavfall er en utfordring som krever et økosystem av løsninger som virker simultant, sier Magdi Batato, global Head of Operations i Nestlé.

Øker innsatsen for å løse plastproblemet

Laurent Auguste, Senior Executive Vice-President for Utvikling, Innovasjon and Markeder i Veolia, sier at partnerskapet er enda et skritt for å øke selskapets innsats for å bidra til en løsning på plastproblemet.

– Ved å utnytte Veolias teknologi og kunnskap, vil vi sette i gang pilotprosjekter i flere land. Målet er å skalere opp globalt. Jeg er veldig fornøyd, og ønsker muligheten et samarbeid med et selskap som Nestlé velkommen. Sammen skal vi jobbe for en mer sirkulær økonomi.

– Vår ekspertise innen avfallshåndtering og resirkulering har posisjonert oss godt i forhold til å løse denne utfordringen sammen med globale merkevarer og andre aktører i verdikjeden, på tvers av land.

Han tror det er på tide å bevege seg mot økt resirkuleringsgrad.

Partnerskapet med Veolia følger en rekke andre konkrete initiativer for å bidra til å løse plastproblemet. Nestlés har forpliktet seg til at all emballasje de benytter skal være resirkulerbar eller gjenbrukbar innen 2025.