Veolia og Nestle inngår samarbeid om økt resirkulering.

Samarbeid mellom Nestlé og Veolia om resirkulert plast

19 mars, 2019

Nestlé og Veolia inngår samarbeid om innsamling av avfall og sortering og resirkulering av plast. Partnerne har særskilt fokus på plastemballasje.

Først skal en rekke prosjekter rettes inn mot elleve prioriterte land i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa.

Skal blant annet se på pyrolyse

I neste omgang vil partnerskapet utforske ulike teknologiske løsninger for å etablere levedyktige resirkuleringsmodeller. Dette inkluderer kjemiske resirkuleringsteknologier. Pyrolyse kan for eksempel gjenskape plast i jomfruelig kvalitet fra avfall. Som et resultat vil denne teknologien hjelpe Nestlé til å øke andelen resirkulert materiale i drikkeflasker og total emballasje med henholdsvis 35 og 15 prosent innen 2025.

– Plastavfall er en utfordring som krever et økosystem av løsninger som virker simultant, sier Magdi Batato, global Head of Operations i Nestlé.

Øker innsatsen for å løse plastproblemet

Laurent Auguste, Senior Executive Vice-President for Utvikling, Innovasjon and Markeder i Veolia, sier at partnerskapet er enda et skritt i selskapets innsats for å bidra til en løsning på plastproblemet.

– Vi vil utnytte Veolias teknologi og kunnskap til å sette i gang pilotprosjekter i flere land. Målet er å skalere opp globalt, og jeg ønsker samarbeidet med et Nestlé velkommen. Sammen skal vi jobbe for en mer sirkulær økonomi.

– Vår ekspertise innen avfallshåndtering og resirkulering har posisjonert oss godt i forhold til å løse denne utfordringen sammen med globale merkevarer og andre aktører i verdikjeden, på tvers av land.

Han tror det er på tide å bevege seg mot økt resirkuleringsgrad.

Partnerskapet med Veolia følger en rekke andre konkrete initiativer for å bidra til å løse plastproblemet. Nestlés har forpliktet seg til at all emballasje de benytter skal være resirkulerbar eller gjenbrukbar innen 2025.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!