RPC Superfos samarbeider med Eurofins for åt teste at materialene er trygge for matkontakt

Samarbeid mellom RPC Superfos og Eurofins om FCM

18 mars, 2019ANNONSE

Alle matkontaktmaterialer fra RPC Superfos blir inngående testet av eksperter hos Eurofins Consumer Product Testing. Det stilles strenge krav til matkontaktmaterialer (FCM).

Næringsmiddelprodusenter er naturlig nok opptatt av forbrukernes trygghet og av å kunne vise at emballasjen de bruker er i henhold til regelverket.

Uavhengig tredjepart står for analyse og test

Kvalitet og hygiene i hele produksjonsprosessen er topp-prioritert hos RPC Superfos. Det samme gjelder overensstemmelse på relevant europeisk lovgivning på området.

For å oppnå det høyeste nivået av troverdighet og ekspertise samarbeider RPC Superfos med Eurofins Consumer Product Testing.

– Mattrygghet er en helhjertet prioritet hos oss i RPC Superfos, sier Michal Kaminski, Divisional Quality Manager.
Det innebærer at alle nødvendige tester og grundige analyser av alle kombinasjoner av polymerer, masterbatch og etiketter blir utført av uavhengige eksperter fra Eurofins.

 

Effektiv test av matkontaktmaterialer

Eurofins har oversikt over hvilke lovkrav som gjelder for matkontaktmaterialer på internasjonalt nivå og hvilke tester og undersøkelser som er påkrevet. De danner seg et overblikk over hele produktporteføljen og analyserer alle plastemballasjematerialene fra RPC Superfos.

Materialene grupperes, og det lages testplaner for hver gruppe. Tester for generell migrasjon, spesifikk migrasjon, innhold og NIAS (Non-Intentionally Added Substances) blir gjennomført hos Eurofins.

Hos RPC Superfos Innovation Center i Randers kan matprodusenter og andre utvikle sin egen plastemballasje i samarbeid med RPC Superfos. Med testopplegget til Eurofins i ryggen får man trygghet ved utvikling av emballasje som består av forskjellige kombinasjoner av råvarer.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!