Innerflasken er spesialutviklet av Schütz og har en fasong som er teknisk tilpasset for å passe gitterburene til en rekke IBC-modeller på markedet.

Schütz tilbyr rekondisjonering av IBC-er fra andre produsenter

19 mai, 2020

Schütz begynte med rekondisjonering av IBC-er i 1976. I1980 var de den første produsenten som garanterte innsamling av brukt industriemballasje globalt.
Fundamentet for denne velfungerende sirkulærøkonomien er høy kapasitet gjennom et sammenhengende innsamlingssystem og produksjons- og servicelokasjoner over hele verden.

Schütz Ticket Service blitt det største produsenteide nettverket for innsamling og rekondisjonering av tomme IBC-er. De tomme containerne utstyres med originale innerflasker og komponenter som produsert i en økovennlig produksjonsprosess som er basert på globale standarder.

Resultatet er en Recobulk som er 100 prosent kompatibel med standardspesifikasjonene laget for Schütz Ecobulk. For å utvide rekondisjoneringstjenesten tilbyr Schütz det nye systemet «cross-bottling», som innebærer rekondisjonering av IBC-er fra andre produsenter.

Slik gjøres det
Demontering av IBC hos Schütz Nordic på Kongsvinger (foto PØN).

Som ved rekondisjonering av egne IBC-er, blir beholdere fra andre produsenter evaluert i henhold til det siste produktet den ble fylt med. Basisen er en omfattende, intern database med over 200.000 produkter som fylles på IBC.

Mulige rester fjernes og deponeres trygt. Deretter fjernes innerflasken. Det gjenvinnbare gitterburet fra den andre produsenten blir grundig rengjort og om nødvendig reparert. Deretter blir en ny, universell innerflaske fra Schütz satt på plass.

Den spesialutviklede innerflasken er teknisk tilpasset for å kunne passe i burene til en rekke IBC-modeller på markedet.
Den fjernede innerflasken blir resirkulert i et internt gjenvinningssystem til høykvalitets HDPE som igjen brukes i en lukket sløyfe for å lage plastkomponenter som hjørnebeskyttere og plastpaller for IBC-er.

Recontaineren utstyres med ny merkeplate som også er optimert for forskjellige typer gitterbur, da limrester fra gamle etiketter er uunngåelig på gamle merkeplater når de kun vaskes. Andre komponenter som skrukorker og ventiler erstattes med nye originaldeler på den nye flasken.

Garanterer høy kvalitet

Produsenten garanterer at flaskebyttet er av høyeste kvalitet. Fordelene med dette er blant annet at kundene som bruker Recontainer kan stole på kvaliteten når de bruker denne emballasjen til sine verdifulle produkter.
IBC-ene leveres med standardspesifikasjoner. Samtidig bidrar Schütz til å bevare naturlige råvarer ved å rekondisjonere IBC- fra andre produsenter.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!