Box with shopping cart logo and Germany flag : Import Export Shopping online or eCommerce delivery service store product shipping, trade, supplier concept.

Seminar om nye regler for salg av pakkede varer i Tyskland

23 februar, 2021ANNONSE

Fra og med 2021 og 2022 gjelder nye regler for bedrifter som selger pakkede varer på det tyske markedet. Handelskammeret arrangerer webinar.

Nå for tiden endres nasjonale lovgivninger for emballasje regelmessig i mange EU-land, også i Tyskland. Tysk-Svensk Handelskammer arrangerer kontinuerlig webinarer som informerer eksportbedrifter på det tyske markedet om endringene og deres konsekvenser.

Innhold:

Webinaret tar blant annet opp hvilket produsentansvar bedrifter har ved eksport til Tyskland og hvilke krav som stilles for  for netthandels-portaler. Hvilken informasjon må bedriftene oppgi?

Dessuten:

  • Plastposer: Påvirkes alle av forbudet fra og med 2022?
  • Resirkulering: Hvilke ulike regler gjelder for plastemballasje og hvor stor må prosentandelen av resirkulert materiale være?
  • Design for gjenvinning: Hvilke egenskaper må emballasjen og materialet ha? Hvilke verktøy finnes for bedrifter for å teste sine emballasjer?
  • Kriterier: Hva avgjør om emballasjen består av resirkulert materiale?
  • Kompositt: Er emballasjemateriale som består av flere ulike sammensatte materialer (kompositt) økonomisk og miljømessig bedre enn plast som emballasjemateriale?
  • Panteplikt: Hvilke drikker og hvilke typer drikkeemballasjer påvirkes av nye regler fra og med 2022 for det tyske pantesystemet? Hva gjelder for PET-drikkeflasker fra og med 2025 og 2030? Hvor lenge gjelder unntaket for emballasje for melkeprodukter?
  • Hurtigmat: Hvilke krav stilles til bedrifter som benytter seg av to-go-emballasje? Er det obligatorisk å kun tilby resirkulert emballasje fra og med 2023? Gjelder det for alle restauranter?
  • Merking: Hvordan må plastprodukter for engangsbruk være markert?
Målgruppe:

Webinaret holdes av Tysk-Svensk Handelskammer og er rettet mot svenske og norske eksportbedrifter som selger emballasje på det tyske markedet – ikke minst gjennom e-handel – og som derfor påvirkes av lovgivningen.
Webinaret holdes på svensk.

Foredragsholdere:

Norman Karsch er rådgiver i Svensk-Tysk Handelskammer og har lang erfaring med produsentansvar i EUHer fra et seminar i Oslo i 2018 (foto: PØN).

og Johan Uhlin arbeider ved Tysk-Svensk Handelskammer med rådgivning til svenske og tyske selskaper med virksomhet innen EU.
Avdelingen har mer enn 20 års erfaring med produsentansvar i EU og spørsmål knyttet til merking og resirkulering av emballasje, elektriske produkter og batterier.

Les mer og meld deg på

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!