Sirkulær økonomi på Grønn Konkurransekraftdag

7 mars, 2019ANNONSE

Cirka 175 besøkende deltok på Grønn Konkurransekraftdag, som ble arrangert 5. mars av Returfelleskapet – Renas, Batteriretur og Grønt Punkt Norge.

Samarbeidet ble etablert i 2016, og samtidig besluttet selskapene av ett av medlemsarrangementene skulle holdes felles.

Samarbeid om ett årlig arrangement
– Grønn Konkurransekraft-dagen kom i stand i forbindelse med oppstarten av Returfellesskapet, forteller Anja Ronesen, markeds- og kommunikasjonssjef i Renas. 

– Vi ønsket et felles arrangement for våre medlemmer der vi kunne vise fram de gode historiene fra norsk næringsliv om nye forretningsmodeller, vellykket omstilling og bærekraftsatsinger.

Arrangementet 5. mars 2019 ble åpnet av Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, mens Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond kastet glans over del to.

Sirkulær økonomi
Det handlet mye om sirkulær økonomi, og Christine Lundberg Larsen, adm. Dir. i Regnskap Norge kastet nytt lys over regnskapsbyråenes påvirkningskraft.

– På Schiphol flyplass har Philips nå tatt over ansvaret for belysning. Det betyr at de har overtatt vaktmesterens jobb med å skifte lyspærer. Nå må de gjøre det selv, og resultatet er at lyspærene plutselig varer lenger enn da de så en forretningsmulighet i de måtte skiftes ofte, fortalte hun.

Ole Petter Nyhaug i Trendanalytiker Opinion fortalte om forbrukernes forventninger som ansvarsbevisste mennesker.

– Svært mange ønsker seg bort fra materialismen. Miljøvern og klima er nå nummer 3 på lista over folks hjertesaker (28 prosent), slått av mobbing blant skolebarn og psykisk helse.

– Folk forventer at bedrifter og merkevarer skal ta stilling og stå for noe. Nike og Stormberg er gode eksempler på dette. Det er særlig de unge som er mest opptatt av å velge bedrifter som tar samfunnsansvar, fortalte han.

Fikk støtte av Flokk
Han fikk støtte av Sigmund Øvereng, VP New Product Development i Flokk/SB Seating (tidligere HÅG), som slo fast at bærekraft ikke er et kommunikasjonskonsept.

– Bærekraft handler ikke om hva du sier, men om hva du gjør.

Selskapet går nå grundig gjennom sin bruk av materialer og har som målet å bruke 1.000 tonn resirkulerte materialer årlig.

Plastløftet
Utviklingssjef Lars Brede Johansen i Grønt Punkt Norge avsluttet arrangementet med å fortelle om Plastløftet, der medlemmer oppfordres til å sette seg mål for bruk av resirkulert plast.

– Hensikten er å gjøre noe med etterspørselen etter resirkulerte materialer. Dette ligger nedfelt i forskriften om plastemballasje. Plastøftet skal hjelpe norske bedrifter å innfri myndighetenes krav til bruk av resirkulerte materialer, sa han.

Ved siden av å sette et mål for bruk av resirkulert plast, innebærer Plastløftet å delta på tre årlige samlinger, årlig rapportering av mengde resirkulert plast og rapportering av andre tiltak for avfallsforebygging.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!