Skreddersydd finansiering kan styrke posisjonen i verdikjeden

25 mars, 2019

Digitalisering, omstillingsevne og skreddersydde finansieringsløsninger kan bidra til styrket posisjon i forsyningskjeden, ifølge en fagartikkel fra Siemens.

Denne artikkelen er skrevet av Frode Juliussen, Key Account Manager, Salg, Norden, Siemens Financial Services.

Ettersom digitalisering av industri-sektoren fortsetter, er det stadig behov for at bedrifter er riktig utrustet til å møte etterspørselen og holde tritt i forsyningskjeden.

Omstillingsevnen har blitt stilt på prøve

Industrien i Norge har en lang historie og har gjennom tidene gått igjennom mange forandringer. Veien fra primitiv behandling av råmaterialer til dagens kraftutbygging og petroleumsindustri til oljekrisen, har gjort at industrien har fått prøvd sin omstillingsevne til det ytterste.

Norske industribedrifter produserer et stort mangfold av produkter for det globale markedet og står for en betydelig andel av norsk verdiskaping og eksportinntekter 1.

Innovasjon, nyskaping og satsing på teknologiutvikling betyr derfor mye for industribedrifter som vil styrke sin posisjon i det globale markedet, så vel som her hjemme.

Det er viktig at også mindre bedrifter har tilgang på det nyeste utstyret, mener artikkelforfatteren.

Digitalisering er uunnværlig ved JIT-produksjon

Deleprodusenter som produserer komponenter til bil, lastebil, båt, fly, maskineri, med mer, kan klassifiseres som presisjonstekniske industribedrifter. For disse bedriftene er fordelene med et digitalt, elektronisk og automatisert produksjonsmiljø mange.

Bruk av digitalt verktøy kan for eksempel aktivere datastrømmer, ikke bare innen fabrikken, men også opp og ned i forsynings- og distribusjonskjedene. Dette åpner opp for muligheten for videre samsvar og samarbeidsvilkår mellom enheter i produksjonskjeden, der hvor felles komponenter er laget i en felles produksjonsenhet.2

For bedrifter som jobber etter Just-in-time konseptet (JIT-produksjon), er digitalisering som dette uunnværlig. Dette er fordi nøkkelen til deres posisjon i forsyningskjeden betyr at de må ha fokus på mindre sløsing, bedre materialadministrasjon, korte omstillingstider og høy fleksibilitet.  Samtidig er høy produktkvalitet fremskaffet gjennom bruk av moderne IT-teknologi.

Redusert time-to-market

For alle industribedrifter, enten de følger JIT konseptet eller ikke, betyr bruk av teknologi som virtuell produkt- og prosessmodellering at tiden det tar for nye produkter å komme inn på markedet kan reduseres 3. Samtidig tillater produksjonsmodus, robotisering og automatisering mulighet for å produsere samme produktvolum til lavere pris eller å produsere flere og/eller bedre produkter til samme pris 4.

Maskineringssentre som er optimalisert for mekanisk verkstedindustri kan maksimere produktiviteten, samtidig som at de er enkle å bruke. Programvarefunksjoner øker levetiden på verktøyet og gir en perfekt konturkontroll for bedre maskineringseffektivitet.

Funksjoner som matehastighet kan kontrolleres og temperaturen justeres i sanntid for å minimalisere termisk forskyvning og for å øke levetiden til spindelen. Slik kan automatisering og digitalisering tilby en rekke praktiske fordeler som leder til konkurransefortrinn for bedrifter i industrien.

Økt kjøretid med forebyggende tjenester

Produksjonsbedrifter er ofte avhengig av dyrt produksjonsutstyr som det kan være vanskelig å investere i med interne ressurser. Derfor er det store produsenter som ser ut til å lede den digitale konverteringen.

Digitalisering kan også gi informasjon om produksjonsmønstre som kan analyseres for å identifisere etterspørselssykluser 5,som til gjengjeld muliggjør bedre ressursplanlegging og reduserer avfall.

I tillegg kan prediktiv modellering basert på data fra produksjonsprosesser øke tiden en maskin kjører ved å starte forebyggende utstyrstjenester 6. Selv om strøm ofte er en av de største og mest
tvetydige utgiftene til produsenter, kan digitalisering hjelpe produsenter å spore energiforbruket underveis, samt gi en bedre arbeidsflyt 7.

Produksjonsbedrifter er ofte avhengig av dyrt, skreddersydd produksjonsutstyr med høy spesifikasjon som kan være vanskelig å investere i med interne ressurser. Her kan store produsenter synes å lede den digitale konverteringen.

Dette skyldes sannsynligvis de komplekse utfordringene med multisystemer, som de må overvinne, samtidig som de pleier å ha flere ressurser sammenlignet med sine små og mellomstore industribedrifter.

Mindre bedrifter må ha tilgang på det nyeste utstyret

Det er viktig å satse der det allerede er gode forutsetninger, derfor spiller likevel små og mellomstore bedrifter en viktig rolle i industrisektoren. Disse inkluderer presisjonstekniske selskaper som deleprodusenter som tilbyr spesifikke deler og komponenter for industrien.

Digitalisert utstyr og systemer blir en sentral faktor i deres fremtidige konkurranseevne i et stadig mer globalisert marked.

Og det er svært viktig at også mindre bedrifter får tilgang til det nyeste verktøyet og maskinene de trenger for å effektivisere og utvide produksjon etter behov.

Spesialistfinansiering

På bakgrunn av dette er det flere og flere produsenter som velger eiendomsbasert finansiering som for eksempel operasjonell leasing og utleie, for å muliggjøre de nødvendige teknologiinvesteringene.

Betalinger kan skreddersys til effektivitetsgevinstene som følge av det oppdaterte eller nye utstyret, og dermed kan investeringen gjøres økonomisk bærekraftig og verdifull kapital blir ikke bundet.

En spesialistfinansierer har kompetanse innen teknologi og økonomi som gjør det mulig for dem å vurdere kostnadsbesparelser for teknologikjøpet i avtaleperioden, samt gi et pålitelig estimat for avkastning.

I tillegg kan en spesialistfinansierer utforme en finansieringsplan som dekker den totale kostnaden ved å bruke utstyret, ikke bare kostnaden for oppkjøp. Dermed er driftskostnader alltid forutsigbare.

Økt omstillingsdyktighet

Ved å samarbeide med en spesialistfinansierer som forstår de enkelte forretnings- og kundebehov, får små og mellomstore bedrifter mulighet til å bli mer omstillingsdyktig, samtidig som de kan være sikre på at driften er mest mulig effektiv, nyskapende og utrustet med det som bedriften trenger for å produsere høyest mulig kvalitet.

Historien om norsk industri er en historie om samarbeid, omstilling og kompetansebygging. Og det er nettopp dette som vil være den viktigste faktoren for enhver industri bedrift som vil ha en solid posisjon i markedet.

Sammen med skreddersydde finansieringsløsninger kan både små og store bedrifter være sikre på at de har det som trengs for å holde tritt med forsyningskjeden.

En sterk omstillingsevne vil igjen drive utviklingen og konkurranseevnen til industrien enda lengre, slik at sektoren kan nå et stadig mer globalt marked med selvtillit. Resultatet har potensialet til å bli en mer ressurs- og miljøvennlig sektor som bidrar til verdiskaping og gradvis utvikling av morgendagens næringer.

Referanser

1 Veikart i norsk industri, norskindustri.no
2 McKinsey, ‘Disruptive trends that will transform the auto industry’, January 2016 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/disruptive-trends-that-will-transform-the-auto-industry
3 McKinsey, Digital Manufacturing: the Future will be Virtualized, Aug 2015
4 LA Times, Robots replacing human factory workers at faster pace, 10 Feb 2015
5 The Manufacturer, Digitisation of manufacturing, 4 Jan 2016
6 Allianz Risk Barometer, 2016
7 Industry Week, How manufacturers use IoT for operational efficiencies, 21 Oct 2015

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!