Smart finansiering gjør salg fra leverandører mer lønnsomme

30 juni, 2022ANNONSE

Til tross for at de er forsiktige med å investere under pandemien, må produsenter fortsatt investere i maskinutrustning, utstyr og teknologi, fastslår SFS.

Analyser fra Siemens Financial Services (SFS) viser at integrerte smarte finansieringsløsninger hjelper leverandører og OEM-er med å understøtte kundeinvesteringer og med å hjelpe kundene sine til å investere – noe som i sin tur forbedrer inntekt og lønnsomhet.

Bærekraftige kundeinvesteringer gjennom spesialiserte finansaktører

Ifølge SFS er programmene som muliggjør overkommelige og bærekraftige kundeinvesteringer kun tilgjengelig gjennom spesialiserte finansaktører.
En ny artikkel med analyser fra Siemens Financial Services viser at OEM-salg og leverandørsalg med integrerte smarte finansieringsløsninger i gjennomsnitt er rundt 20 prosent høyere og at deres fortjeneste økte med nesten 25 prosent.

Artikkelen viser den målbare forskjellen som integrert smart finansiering kan utgjøre for en leverandørs bunnlinje.
Som del av forskningen intervjuet SFS 50 av sine internasjonale leverandørpartnere. Deres svar understreker den gjennomgående betydningen av slike programmer på tvers av bransjer og avtaler av alle størrelser.

Positivt bidrag til inntekter og lønnsomhet

Forskningen viser at det å tilby finansieringsalternativer som en integrert del av salgsprosessen og merverdi-forslaget til kunden gir et betydelig positivt bidrag til inntekter og lønnsomhet hos OEM-er og leverandører.
Slike finansieringsløsninger kommer fra spesialiserte tilbydere. Disse finansaktørene har inngående kjennskap til maskinelt utstyr og teknologi, et internasjonalt økonomisk fotavtrykk og et spekter av finansielle kapasiteter som kan tilby den optimale finansieringsløsning til hver enkel kunde.
Som en del av en serie om leverandørers finansiering av salg, gir artikkelen også innsikt i de viktigste vurderingene når man arbeider sammen med en finansieringspartner, samt en «sjekkliste for den optimale partneren».

-I en tid hvor investeringsappetitten fortsatt er noe lav, har smarte finansieringsprogrammer vist seg å utgjøre en konkurransefordel for leverandørene», kommenterer Petter Winzer Falch, Area Sales Manager, Norge. «Dette forbedrer ikke bare tilbudet til kunden, men gjør det også lettere for kunde å forstå hva det koster å nyttiggjøre seg av utstyret og dermed gjør det enklere å investere i ny teknologi»

Metode

Analysen er basert på intervjuer gjennomført via telefon og e-post som en langtidsstudie mellom januar 2020 og mai 2021. N = 47. Respondenter valgt fra USA, Europa (inkl. Tyrkia og Russland), India, Kina. Respondentene ble bedt om å vurdere den prosentvise nedgangen i deres salg og lønnsomhet dersom det ikke var blitt tilbudt integrerte finansieringsalternativer på salgsstedet.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!