- På grunn av dobbelt trykk fra voksende konkurranse i innenlands- og eksportmarkeder for europeiske produsenter, er investering i digital transformasjon på et kritisk punkt, sier Stig Helmer Østebø, Salgssjef Siemens Financial Services (SFS) Norge.

Smarte fabrikkinvesteringer er på et kritisk stadium

21 april, 2020

Produsenter verden over står overfor betydelige utfordringer for å investere i Industri 4.0, spesielt med tanke på den nåværende globale helsekrisen.

Ny forskning fra Siemens Financial Services (SFS) anslår at den globale investeringsutfordringen for smart fabrikktransformasjon er nesten $400 milliarder over de neste fem årene.

Transformasjonen haster

– Digital transformasjon til Industri 4.0-plattformer gir produsenter en mulighet til å oppnå en langsiktig konkurransefordel, hevder Siemens.

De hevder også at transformasjonen haster. Tidligere SFS-forskning har vist at muligheten til å ligge foran konkurransen har et “vippepunkt” på 5-7 år. Etter det vil produsentene slite med å henge med.

Smarte produsenter ruller ut nye finansieringsmodeller, hovedsakelig fra investorer som har spesialisert seg på produksjon, for å skape kommersielt levedyktige måter å betale for denne presserende digitale transformasjonen

Industry 4.0: Rising to the Challenge

Siemens Financial Services (SFS) har publisert en ny forskningsartikkel med tittelen Industri 4.0: Rising to the Challenge, den første i en serie av investeringsutfordringer som produsenter står overfor når de går over til Industri 4.0-teknologi.

Investering i digital transformasjon utgjør nå forskjellen mellom overlevelse og solid vekst for bedrifter, enda mer med tanke på den nåværende økonomiske usikkerheten.

SFS har utviklet en modell som gir et konservativt overslag på størrelsen av investeringsutfordringen som produksjonssektoren står overfor når den forsøker å implementere smart fabrikkteknologi o femårsperioden 2020-2024.

Dobbelt trykk
Modellen tar en variasjon av analytikeres prognoser for verdien av smart produksjonsmarkedet for femårsperioden 2020-2024 inkludert.

Nye finansieringsmodeller for Industri 4.0-investeringer er ofte på linje med bedriftsresultater, for å integrere finansiering tettere med forventet avkastning på investering som gis gjennom fordelene av digitalisert teknologi.

– På grunn av dobbelt trykk fra voksende konkurranse i innenlands- og eksportmarkeder for europeiske produsenter, er investering i digital transformasjon på et kritisk punkt, sier Stig Helmer Østebø, Salgssjef Siemens Financial Services (SFS) Norge.

– Smart finansiering gir bærekraftige måter å investere på som gjør det mulig å enkelt identifisere ønsket driftsresultat for produsenten, som oppnår gjennom tilgang til riktig teknologi og tjenester med støtte fra en kunnskapsrik, spesialisert investor.

– Dette er spesielt støttende gitt den sannsynlige økonomiske virkningen av den nåværende globale helsekrisen.

Metodologi

SFS har utviklet en modell som gir en konservativ beregning på størrelsen av investeringsutfordringen som produksjonssektoren står overfor når den prøver seg på digital transformasjon. Modellen tar en variasjon av analytikeres prognoser for verdien av smart produksjonsmarkedet for femårsperioden 2020-2024 inkludert.

Tallene dette ga ble deretter justert for å reflektere proporsjonen av smart produksjon som allerede anskaffes gjennom smart finans.

I tillegg reduseres beregningen til rett over halvparten av det «tilgjengelige markedet», for å gi det et høyt konservativt syn av skalaen på investeringer som kreves for å oppnå 50 prosent markedspenetrasjon.

For ytterligere informasjon, se: www.siemens.com/rising-to-the-challenge

For ytterligere informasjon om SFS, vennligst se www.siemens.com/finance

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!