Smurfit Kappas fabrikk i Zulpich i Tyskland produserer årlig 500.000 tonn papir.

Smurfit Kappa konverterer drivstoff for å redusere CO2

7 juni, 2021ANNONSE

En investering på 11,5 millioner euro i fabrikken i Zulpich i Tyskland finansierer en drivstoffkonvertering som reduserer anleggets CO2-utslipp.


Anlegget produserer årlig 500.000 tonn papir. Investeringen gjør det mulig å bygge om anleggets drivstoffkjele, noe som gir mer bærekraftig produksjon av damp og strøm i fabrikken. Et integrert system for gjenvinning av damp som optimerer energibruken vil erstatte kull som energikilde. Kull skal etter hvert fases helt ut når den ombygde kjelen blir driftsklar i midten av 2022.

– Denne store investeringen illustrerer de avgjørende skrittene som Smurfit Kappa nå tar rundt om i virksomheten for å proaktivt redusere vårt CO2-fotavtrykk, samtidig som vi kontinuerlig forbedrer effektiviteten i anlegget, sier Pim Wareman, CEO i SMurfit Kappa Recycled Paper Cluster.

– Med denne investeringen, og ved å omdanne sidestrømmer fra papirproduksjonen som kasserte produkter og biogass til damp, er vi på god vei til å oppnå EU-målet om å redusere CO2-utslippene med 55 prosent innen 2030.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!