Espen Irwing Swang med sjekken fra Smurfit Kappa Norge.

Smurfit Kappa Norge støtter lokalmiljøet med donasjon

29 april, 2020

Smurfit Kappa Norge gir en donasjon til Ringerike og Hole Røde Kors som et bidrag til positive aktiviteter knyttet til Covid-19-krisen i området.

Lokalt ble Ringerike og Hole Røde Kors tidlig involvert i Covid-19-arbeidet og har siden midten av mars drevet teststasjonen for Covid 19 for Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner.
I tillegg til Hjelpekorpset som er den mest eksponerte delen av Røde Kors i Norge, driver de aktiviteter for barn, ungdom, eldre og migranter som har måttet finne alternative driftsmåter i denne perioden.

Blir lettere å komme igang

Espen Irwing Swang, Leder for Ringerike og Hole Røde Kors, forteller mer om hvordan pengene skal brukes:

– For oss i Ringerike og Hole Røde Kors er dette en ufattelig god nyhet. Som følge av tiltakene mot smitte måtte vi ta en pause i alle våre normale aktiviteter. Med denne pengegaven blir det lettere å komme i gang med noen av aktivitetene igjen.

– For oss er det svært viktig at alt vi gjør skjer på en trygg og god måte. Vi er en beredskapsorganisasjon som har som formål å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse, og mange av de vi jobber med til daglig tilhører det helsemyndighetene har definert som risikogruppen for denne pandemien.

Ett av tiltakene som er iverksatt er smittetestingen som foregår utenfor legevakten ved Ringerike Sykehus.

– Her måtte vi gå til innkjøp av et nytt telt, etter at det vi hadde måtte gi tapt for kraftig vind. Nå har vi fått et langt mer robust telt, og fortsetter testingen så lenge som det måtte være behov for det. Teltet vil vi selvsagt også kunne ha nytte av i fremtidige beredskapssituasjoner.

Fint å bidra
Wenche Ravlo, adm. dir. i Smurfit Kappa Norge.

Pengene gjør det også mulig å gå til innkjøp av utemøbler, som gjør at organisasjonen kan ha eldretreff og lignende sosiale arrangementer utendørs og med trygg avstand mellom de som deltar, både utenfor Røde Kors-huset og på Røsholmstranda.

Wenche Ravlo, adm. dir. i Smurfit Kappa Norge, uttaler seg slik om gaven:

– Det er veldig fint å være del av et konsern som ønsker å bidra med midler til ulike tiltak knyttet til Covid 19. Beløpet vi gir i Norge er stort nok til at det gjør en reell forskjell i det viktige arbeidet Røde Kors lokalt bidrar med i forhold til sårbare grupper.»

Smurfit Kappa Norge er den norske emballasjevirksomheten i Smurfit Kappa Group, en av verdens ledende produsenter av papirbasert emballasje. Den norske bedriften har fabrikk ved Hensmoen utenfor Hønefoss.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!