Det nye sorteringsanlegget i Motala skal kunne ta i mot all plastemballasje fra svenske hsholdninger.

Rekordstort sorteringsanlegg for plastemballasje innviet i Sverige

4 juni, 2019ANNONSE

Europas største sorteringsanlegg for plastemballasje er innviet i Motala i Sverige. Her kan all svensk  husholdningsplast sorteres automatisk.

Anlegget i Motala Företakspark er bygget i de gamle lokalene til Electrolux og har kostet 265 millioner kroner. Bedriftene som omfattes av produsentansvaret for plastemballasje har finansiert det automatiske sorteringsanlegget.

Les også: To avfallsstrømmer er ideelt for sirkulær økonomi

Sorteringsanlegg for plastemballasje
Mattias Philipsson,, VD iSvensk Plaståtervinning, holdt innvielsestalen i Motala.

Eierselskapet Svensk Plaståtervinning (tidligere Plastkretsen) skriver i en pressemelding at de har en tydelig visjon: All plastemballasje på det svenske markedet skal gjenvinnes og bli til nye plastprodukter.

Med Europas største og mest effektive anlegg for plastgjenvinning tar selskapet et stort skritt i denne retningen.

– Plast er et fantastisk material som gjør samfunnet vårt mulig. Men vi vet også at plast som ikke gjenvinnes er sløseri med felles ressurser. For å kunne bruke plast i framtiden kreves en ansvarlig og effektiv innsamling og gjenvinning, sa Mattias Philipsson, VD i Svensk Plaståtervinning i sin innvielsestale.

– Nå har vi forutsetningene for å ta vare på plastens verdi som gjenvunnet råvare fullt ut.

Sorterer 20 tonn plastemballasje i timen

Anlegget kan sortere 20 tonn plastmaterialer per time og har kapasitet til å ta imot all plastemballasje fra svenske husholdninger.

Det kan sortere 10 forskjellige fraksjoner med en renhetsgrad på over 95 prosent.

– Det gjør at plastråvaren som forlater vårt anlegg er av meget høy kvalitet og kan brukes til mange nye plastprodukter. På en måte gir vi plasten et nytt liv, sa Mattias Philipsson.

Vi nå EUs materialgjenvinningsmål innen fem år

I forbindelse med innvielsen av sorteringsanlegget ble det også arrangert en paneldebatt. Der var deltakerne enige om å arbeide for å nå EUs gjenvinningsmål innen fem år. Til årsskiftet 2019/2020 skal aktørene presentere et veikart for å nå dette ambisiøse målet.

– Jeg er både glad og stolt over at alle aktørene støtter initiativet som vi kaller «Plastsprånget 2025»., sier Mattias Philipsson.

– Det betyr at vi 2025 skal ha oppnådd målet om 55 prosent gjenvinning. Det styrker forutsetningen for at Sverige skal bli verdensledende i gjenvinning av plastemballasje.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!