Gjenvinningsgraden for plast er stabil, mens kartong gikk noe ned i 2018.

Stabil gjenvinningsgrad på plast, nedgang på kartong

26 april, 2019ANNONSE

I et vanskelig avsetningsmarked var det stabil gjenvinningsgrad på plastemballasje i 2018. Drikke- og emballasjekartong fikk nedgang.


Dette fremgår av Grønt Punkt Norges årlige rapport om gjenvinningsgrad for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong til Miljødirektoratet.

– Årets resultater er positive for plastemballasje men ikke for drikke- og emballasjekartong, kommenterer Grønt Punkt Norge i sitt nyhetsbrev.

Husholdningsplast stabil på 80 prosent

Utnyttelsesgraden på husholdningsplast, det vil si mengden innsamlet plastemballasje som er sortert som materialgjenvinnbar, er stabil på 80 prosent. De resterende 20 prosent er sort plast, små plastbiter, etiketter og urenheter som blir energigjenvunnet.

– At vi i Norge har en så stor andel husholdningsplast som er gjenvinnbar gjør oss mer attraktive i et utfordrende avsetningsmarked med manglende europeisk sorteringskapasitet, kommenterer Grønt Punkt Norge.

Materialgjenvinningsgraden for drikke- og emballasjekartong

Drikkekartong: 54.4 prosent
Emballasjekartong: 48,9 prosent
Skolemelkkartong: 81,0 prosent

Nedgangen fra 2017 er på 7,8 prosent for drikkekartong og 8,1 prosent for emballasjekartong. Hovedårsaken til nedgangen på drikkekartong er økt vekt på hver kartong som settes på markedet, mens returgraden er stabil.

Store mengder kartong gikk tapt i brannen på Norsk Gjenvinnings anlegg på Haraldrud i mars 2018. Det er forventet at tallene tar seg opp når anlegget er i drift igjen. Det nye anlegget til IVAR forventes også å gi økte mengder utsortert drikkekartong.

– Vi ser allerede en god økning i første kvartal 2019, kommenterer Grønt Punkt Norge

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!