Morten Fon, CEO i Jotun (foto Morten Rakke).

Sterk salgsvekst men lavere lønnsomhet for Jotun

5 mai, 2022ANNONSE

Jotun har lavere lønnsomhet hovedsakelig grunnet høyere råvarepriser. Produksjon i Russland er stanset på ubestemt tid, og det er økt usikkerhet fremover.


Tallene for første kvartal 2022 viser at driftsinntektene fortsatte å øke i første kvartal med en salgsvekst på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Justert for negative valutaeffekter grunnet en sterkere norsk krone, var den underliggende salgsveksten 17 prosent.

Økt salgsvolum
Den sterke topplinjeveksten ble drevet av både økt salgsvolum og prisøkninger for å kompensere for den kraftige oppgangen i råvarepriser. Dette bidro til tosifret prosentvis salgsfremgang i alle segmenter sammenlignet med samme periode i fjor.

Som følge av konflikten i Ukraina besluttet Jotun 3. mars å stanse produksjonen i Russland på ubestemt tid. Jotun har én fabrikk og cirka 300 ansatte i Russland, samt fire ansatte i Ukraina.
Nedstengningen har hatt liten innvirkning på topplinjeveksten i første kvartal da den russiske virksomheten utgjør bare 2 til 3 prosent av konsernets samlede omsetning og driftsresultat.

Resultat

Driftsresultatet i første kvartal falt i hovedsak som følge av lavere bruttomarginer. Som tidligere rapportert, har råvareprisene steget kraftig gjennom 2021. Alle segmenter har derfor gjennomført prisøkninger og tiltak for å kontrollere kostnader.
Dette har bidratt til å dempe resultatnedgangen. I tillegg påvirkes resultatet negativt av kostnader knyttet til suspensjonen av produksjonen i Russland, men effekten har så langt vært begrenset.
Utsikter
Konflikten mellom Russland og Ukraina forventes å få større økonomiske konsekvenser for Jotun fremover. I tillegg skaper høyere inflasjon, globale logistikkutfordringer, og den nåværende koronasituasjonen i Kina økt usikkerhet.

Samtidig forventes en positiv utvikling i enkelte nøkkelmarkeder, deriblant i nybyggmarkedet for skip, som vil kunne bidra til videre vekst. Selskapet forventer en videre økning i råvareprisene og fortsatt press på bruttomarginene på kort sikt, og ytterligere prisøkninger vil derfor være nødvendig.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!