Jaan Ivar Semlitcsh, konsernsjef i Orkla.

Sterk vekst for Orklas merkevarer i andre kvartal

3 august, 2020

Orklas driftsresultat økte med 8,7 prosent til 1.205 millioner kroner i 2. kvartal 2020. Driftsinntektene økte med 5,3 prosent til 11.099 millioner kroner.


Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde fremgang i driftsresultatet på 16 prosent. Fremgangen skyldes blant annet kostnadsreduserende tiltak knyttet til koronapandemien, produktivitetsforbedringer og positive valutaomregningseffekter.

Fire av fem forretningsområder hadde markant fremgang i driftsresultatet i 2. kvartal, sammenlignet med samme periode i 2019. Dette gjelder Orkla Consumer Investments (+ 46 %), Orkla Care (+ 27 %), Orkla Confectionery & Snacks (+ 26 %) og Orkla Foods (+ 22 %).

Som følge av nedstenging i flere markeder og myndighetspålagte restriksjoner hadde Orkla Food Ingredients en nedgang i driftsresultatet på 48 prosent.

Merkevarevirksomheten hadde en omsetningsvekst på 6,2 prosent, primært som følge av valutaendringer og kjøp av selskaper. Organisk vekst utgjorde -3,8 prosent i kvartalet. Orkla hadde god salgsvekst i dagligvaremarkedet, men betydelig nedgang i omsetning til «out of home»-sektoren.

Preget av den store krisen

– Vi har lagt bak oss et halvår som har vært preget av den største krisen i fredstid. I mars var det en betydelig hamstring i dagligvarebutikkene, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i en pressemelding fra Orkla ASA.

– Etter en stille start på 2. kvartal har volumene igjen tatt seg opp. Det kan synes som om forbrukerne søker til kjente og kjære merkevarer i krisetider som vi nå er inne i.

– Utenom dagligvarehandelen har derimot våre selskaper opplevd en betydelig reduksjon i etterspørselen som følge av ulike restriksjoner fra myndighetene. Når samfunnet nå gradvis åpner opp igjen har vi også sett en bedring i etterspørselen «out of home».

Som leverandør av matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter har Orkla et samfunnsansvar for å sørge for at våre produkter er tilgjengelige.

– Det er derfor gledelig å se at vi har lykkes med å opprettholde tilnærmet normal drift i verdikjeden under koronapandemien, samtidig som helsen og sikkerheten til våre ansatte har vært førsteprioritet, sier Semlitsch.

Orkla har i tillegg gjort flere strukturelle tiltak:
  • Orkla Wound Care har signert og gjennomført en avtale om kjøp av Norgesplaster. Selskapet har gode markedsposisjoner innen sårpleie og førstehjelpsutstyr.
  • Orkla Foods Sverige har signert og gjennomført en avtale med PepsiCo, Inc. om kjøp av merkevaren Havrefras, inkludert Rug Fras og Mini Fras. Merkevarene har sterke posisjoner i Skandinavia innen sunne frokostblandinger.
  • Orkla Foods Norge har signert en avtale om salg av SaritaS, Vestlandslefsa og Li-Klenning. Formålet med salgene er å forenkle porteføljen og å konsentrere virksomheten om utvalgte satsningsområder.
  • Det er besluttet å avvikle den svenske virksomheten innen Pierre Robert Group, og aktiviteten er gradvis redusert gjennom 1. halvår.

Hydro Powers driftsresultatet endte på -19 million kroner, mot tilsvarende 69 millioner kroner i 2. kvartal 2019. Resultatnedgangen skyldtes vesentlig lavere kraftpriser.
Resultat fra tilknyttede selskaper økte med 37 prosent til 248 millioner kroner. Forbedringen skyldes hovedsakelig god resultatvekst og marginutvikling, samt positive valutaomregningseffekter, i Jotun.
Orklas resultat før skatt økte med 2 prosent til 1.200 millioner kroner i 2. kvartal.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!