Kjell Olav Maldum rapporterer om gode panteresultater under Covid-19.

Stopp i svenskehandelen har gitt svært gode tall for panting

19 oktober, 2020ANNONSE

Hele 92 prosent av alle bokser og flasker er pantet så langt i år. Nå ber Infinitum politikerne om å endre grunnavgiften, slik at flere fortsetter å pante alt.


– Koronastengte grenser førte til at de fleste bokser og flasker som ble tømt i Norge var norske, og kunne pantes, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i panteselskapet Infinitum.

– Det bidro til at flere pantet alt, og til at den totale panteandelen til og med august økte til hele 92,6 prosent for bokser og 91,2 prosent for flasker, mot 90 prosent ved årsskiftet.

Viser hvor mye som kjøpes i Sverige

Grensestengingen gir et bilde av hvor mye øl og brus som vanligvis kjøpes i nabolandene. Ifølge tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) ble det solgt nesten 63 millioner liter mer drikkevarer i Norge i perioden juni-august i år enn i samme periode i fjor.

Bransjen forklarer det med stopp i grensehandelen. For Infinitum har økningen vært på over 106 millioner bokser så lang i år.

– Tallene viser at politikerne må revurdere avgiftsmodellen. Alle bokser og flasker har en grunnavgift på 1,23 som bidrar til at drikkevarene i Norge blir dyrere enn i Sverige, mener Maldum.

– Avgiften gir staten inntekter, men reduserer samtidig norsk handel, de totale skatteinntektene og miljøeffektiviteten. Vi foreslår en endring av denne avgiften, slik at den reduseres når bryggeriene bruker bokser og flasker av resirkulert materiale, sier pantesjefen.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!