Pilotfabrikken skal bygges i gigantanlegget til Stora Enso Langebrugge i Belgia.

Ny pilotfabrikk for biobasert plastemballasjematerial i Belgia

11 desember, 2019

Ni millioner euro skal Stora Enso investere i en pilotfabrikk for produksjon av biobasert plast som skal brukes til barrieresjikt i transparent emballasje.

Pilotfabrikken skal konvertere plantebasert sukker til fornybare byggeblokker for produksjon av PEF, en biobasert plast som hovedsakelig er beregnet for mat- og drikkevareindustri. Pilotfabrikken skal lokaliseres ved Stora Ensos bruk i Langebrugge, Belgia.

Skal erstatte fossilbaserte materialer

Investeringen i biobasert kjemi styrker Stora Ensos muligheter til å erstatte fossilbaserte materialer med fornybare og gjenvinnbare materialer. Pilotfabrikken skal fokusere på å utvikle en konkurransedyktig prosess for FDCA fra sukker.

FDCA er en nøkkelkomponent i det biobaserte barrierematerialet PEF (polyetylenfuranoat). I tillegg til å være fornybart, har PEF en attraktiv barriere samt mekaniske og termiske egenskaper som gir nye emballasjemuligheter, som små beholdere for brus, juice og andre drikkevarer.

– Det er voksende interesse for biobaserte materialer i emballasjebransjen, da selskapene ser etter bærekraftige emballasjematerialer med høy ytelse, sier Markus Mannström, Executive Vice President i Stora Ensos Biomaterials-divisjon.

– Med denne piloten skal vi fortsette å bygge på vårt langsiktige forsknings- og utviklingsarbeid, samtidig som vi sikter oss inn på nye markeder med innovative og fornybare materialer som kan erstatte fossile materialer.
– Vi tror at innovasjon ikke kan skje i isolasjon. Derfor ser vi frem til å utvide vårt samarbeid i feltet for biobaserte kjemikalier, sier Mannström.

Skal utvikle prøvematerialer
Stora Enso Langebrugge er en av Europas største papirfabrikker.

Stora Ensos pilot har som mål å validere den kjemiske prosessen og utvikle prøvematerialer som kan gi ytterligere innsikt i markedets behov og produktetterspørselen.

Pilotfabrikken vil benytte industriell tilgjengelig fruktose til å produsere kjemikalier med høy verdi til testbruk.

I fremtiden er intensjonen å kjøre prosessen med sukker som er utvunnet fra skog og andre biomasser som ikke er basert på mat. Stora Ensos Biomaterials-divisjon skal kjøre pilotprosjektet, og Langebrugge-anlegget har plass og infrastruktur for å kunne være vertskap for prosjektet.

Stor papirfabrikk

Det er mange kjemiske fabrikker i Gent-området i Belgia. Design og utvikling av pilotfabrikken er i gang, og byggingen starter i andre halvdel av 2020. Fabrikken er forventet å stå ferdig i første kvartal 2021.

Beslutning om kommersialisering skal tas etter evaluering av resultatene fra pilotproduksjonen.

Stora Enso Langebrugge er en av de største papirfabrikkene i Europa og produserer 540.00 tonn resirkulert avis- og magasinpapir årlig. Produksjonen er kun basert på gjenvinnbart papir. Pilotfabrikken vil ikke påvirke papirfabrikkens øvrige produksjon.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!