Stora Enso og Tetra Pak vurderer å bygge ny gjenvinningsfabrikk for drikkebokser i Polen.

Stora Enso og Tetra Pak vurderer ny gjenvinningslinje for kartong

8 januar, 2021ANNONSE

Sammen vurderer Stora Enso og Tetra Pak å bygge en ny gjenvinningslinje for å øke resirkuleringen av drikkekartong i Sentral- og Øst-Europa.

De to partnerne gjennomfører nå en gjennomførbarhetsstudie for bygging av en ny og levedyktig linje for storskala gjenvinning av brukte drikkekartonger ved Stora Ensos fabrikk i Ostroleka, Polen.

Etter modellen skal Stora Enso pulpere og separere fibre fra brukte drikkekartonger og bruke resirkulerte fibre som råvare, mens Tetra Pak skal sikre gjenvinning og gjenbruk av polymerer og aluminium som skal prosesseres av en dedikert partner.

Den nye gjenvinningslinjen er tenkt plassert ved Stora Ensos fabrikk i Ostrołęka i Polen.
Kapasitet på 50.000 tonn drikkekartonger

Dersom den realiseres, vil den årlige kapasiteten på gjenvinningslinjen være på 50.000 tonn fra brukte drikkekartonger (UBC). Dette innebærer en betydelig økning i gjenvinningskapasiteten for drikkevarekartong i Europa, slik at gjenvinningsraten kan øke fra dagens 51 prosent.

I første omgang skal det resirkulerte husholdningsavfallet hentes fra land i Sentral- og Øst-Europa.

– En ny linje vil være det neste steget for sirkulære emballasjematerialer, og den vil hjelpe oss å gjøre kundenes merkevarer mer sirkulære, sier Guillaume Latourette, administrerende direktør i Tetra Pak East Europe.

– Vi er sikre på at dette partnerskapet vil gjøre oss i stand til å forbedre den europeiske gjenvinningsinfrastrukturen og øke gjenvinningsraten for drikkekartong ytterligere. Gjennom synergier som dette kan vi lede bærekraftendringen og oppnå lavkarbon sirkulær økonomi.

Mulighetsstudien er forventet å være ferdig om seks måneder, og deretter vil prosjektets tidslinje blir bekreftet.

About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!