Annica Bresky, President og CEO i Stora Enso .

Stora Enso setter mål om 100 % regenerative løsninger i 2050

20 oktober, 2021ANNONSE

Regenerative løsninger betyr fornybare og fullt sirkulære produkter og løsninger som bidrar reduserer klimapåvirkningen og støtter biologisk restaurering.

Samtidig lanserer konsernet nye bærekraftsmål for 2030.

– Som leverandør av fornybare materialer er det vår kjernevirksomhet å tilby løsninger på sirkulære utfordringer, sier Annica Bresky, president og CEO i Stora Enso.

– For å skape balanse mellom klodens begrensninger og sikre økonomiske og sosiale fremskritt, trenger verdenen en overgang vekk fra fossil avhengighet og lineær økonomi. Med vår forpliktelse vil Stora Enso være en ledende aktør som driver overgangen fremover mot sirkulær økonomi.

– Vi vil være transparente når det gjelder progressen og ta en vitenskapsbasert tilnærming for å kunne tilby regenerative løsninger som ikke bare reduserer miljøpåvirkningen, men også restaurerer og bygger opp på nytt.

Nye bærekraftsmål
Jari Suominen, Executive Vice President, Forest DivisiStora Enso

Stora Enso forplikter seg til nye 2030-mål for sine nøkkelprioritetsområder: Klimaforandring, biodiversitet og sirkularitet. Med sine oppdaterte, vitenskapsbaserte mål forplikter konsernet seg til å redusere utslippene av drivhusgasser med 50 prosent fra 2019-nivå innen 2030.

Initiativet til de vitenskapsbaserte målene er tatt i partnerskap med CDP, FNs Global Compact (UNCG), Verdens ressursinstitutt WRI og World Wide Fund for Nature (WWF).

– Stora Enso vil bruke sine egne, svenske skoger som utviklingsplattform for å øke biodiversiteten, for teller Jari Suominen, Executive Vice President, Forest Division, Stora Enso,

– Vi vil for eksempel øke andelen av trær med brede blader og død skog. Kontinuerlig skogbruk vil bli testet for å evaluere påvirkningen på biodiversitet og om skogsvekst er egnet for denne metoden. Videre vil Stora Enso øke innsatsen for å øke biodiversiteten i Finland, Sverige, Russland og Baltikum.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!