Stora Enso legger med demofabrikken i Raceland. Louisiana (bildet) og forskningsanlegget i Danville, Virginia.

Stora Enso stenger cellulose-basert sukkerprosjekt i USA

29 januar, 2021ANNONSE

Virdia, som forsker på raffinering av cellulosemasse av sukkerrør-bagasse til avansert sukker, skal stenges i løpet av 2021. En demofabrikk blir også stengt.

Stora Enso kjøpte Virdia i Danville, Virginia, i 2014. Driften har bestått av et forskningssenter i Danville og en demofabrikk i Raceland, Louisiana. Begge skal nå stenges.

Vil satse på skogsbaserte råvarer

Stengingen er i tråd med Stora Ensos strategiske valg om at forskning og utvikling av skogsbaserte råvarer skal drive fremtidens vekst. I tillegg er dagens innovasjonsarbeid i selskapet rettet mot applikasjoner lenger ut i verdikjeden, i stedet for å være en råvareleverandør.

Nedbyggingen av de to amerikanske bedriftene vil skje gradvis før de stenges i løpet av 2021. 65 ansatte og 18 kontraktører rammes av vedtaket. Stora Enso ser for seg å kunne dra nytte av den opparbeidede forskningsinnsikten i å utvinne sukker fra cellulose i fremtiden.

Stora har det intellektuelle eierskapet av forskningen, som vil bli brukt i forskjellige avdelinger i bedriften.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!