- I Stora Enso tror vi at mangfold styrker vår konkurransekraft og strever etter å reflektere det samfunnet vi lever i, sier Karl-Henrik Sundström, VD i Stora Enso.

Stora Enso vant finsk mangfoldsammenligning

7 mars, 2019ANNONSE

Med høyest poengsum i FINDIX-rapporten ble Stora Enso kåret til det mest mangfoldige av 89 finske selskaper som ble undersøkt gjennom fire variabler.

De fire variablene som ble undersøkt var fordeling av alder og kjønn, internasjonal bakgrunn, utdanning og bransjespesifikk bakgrunn. Variablene er basert på den finske Verdipapirmarkedsforeningens selskapsstyringskode for mangfoldfremmende faktorer.

Vil reflektere samfunnet
– I Stora Enso tror vi at mangfold styrker vår konkurransekraft og strever etter å reflektere det samfunnet vi lever i, sier Karl-Henrik Sundström, VD i Stora Enso.

– Diversifiserte arbeidsgrupper gjør at vi kan utforske forskjellige perspektiver og utfordre vår måte å tenke på, noe som i sin tur bidrar til bedre beslutningstaking.

– For å kunne dra nytte av diversifiserte arbeidsgrupper trenger vi inkluderende arbeidsmiljøer som respekterer og setter pris på individuelle ulikheter. Faktorer som kompetanse og erfaring, kjønn og alder, kulturell bakgrunn og personlighet er viktig for Stora Enso i vårt arbeid med mangfold.

Les mer om mangfoldet i Stora Ensos styre og ledergruppe i den nylig utgitte «Bolagsrapporten». Informasjon om mangfoldarbeid finner du i selskapets Sustainability 2018-rapporten. Begge rapportene finner du på selskapets nettside.

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!