Inger Andersen i FNs miljøprogram ber flere bedrifter og myndigheter støtte den globale plastforpliktelsen.

Store fremskritt for gjenbruk av plastemballasje men langt frem

6 november, 2019ANNONSE

Ellen MacArthur Foundation publiserte den første årsrapporten for New Plastic Economy på Our Ocean Conference i Oslo 23 oktober.

Med en åpenhet som tidligere ikke har vært vanlig viser rapporten hvordan nesten 200 bedrifter og myndigheter endrer sine plastsystemer.

Vil femdoble bruken av resirkulert plast
Statsminister Erna Solberg talte på Our Ocean i Oslo (foto: regjeringen).

Bedrifter har iverksatt tiltak for å femdoble bruken av resirkulert plast i emballasje innen 2025. Det tilsvarer 25 millioner fat olje hvert år. Unilever, Mars og PepsiCo skal reduseres forbruket av jomfruelig plast innen 2025.

Blant bedriftene som har signert New Plastics Economy er omtrent 60 prosent av emballasjen gjenbrukbar, resirkulerbar eller komposterbar i dag. Gjennom den globale forpliktelsen skal andelen opp til 100 prosent i 2025.

Myndigheter i Frankrike, Rwanda og Storbritannia, samt byene Sao Paolo i Brasil og Austin i USA, har satt i verk tiltak som forbud, offentlige innkjøp, utvidet produsentansvar (EPR) fiskale avgifter og incentiver for forskning og utvikling.

Ber flere støtte opp

Ellen MacArthur Foundation og FNs miljøprogram ber nå flere bedrifter og regjeringer om å signere forpliktelsen og hever ambisjonsnivået.

Årsmeldingen er et viktig skritt i organisasjonens innsats for å akselerere overgangen til sirkulær økonomi. Siden det ble lansert i 2018 har over 400 signatarer satt kursen mot å bygge opp sirkulær økonomi for plast.

Signatarene fra næringslivet representerer 20 prosent av all plastemballasje som produseres globalt og jobber sammen for å eliminere plast vi ikke trenger. De jobber også med innovasjon slik at plasten vi trenger er 100 prosent gjenbrukbar, gjenvinnbar eller komposterbar.

Det handler om å sirkulere all plasten vi bruker
Sander Defruyt, New Plastics Economy.

– Rundt om i verden ber folk om at bedrifter og myndigheter gjør noe for å stoppe plastforurensningen. Ledende bedrifter og myndigheter har vist ansvar ved å signere Global Commitment, og nå kan vi se de første resultatene, sier Sander Defruyt, leder for New Plastics Economy i Ellen MacArthur Foundation.

– Dette inkluderer forpliktelser om å redusere bruken av jomfruelig plast, introduksjon av pilotprosjekter med gjenbruk av plast og historisk høy etterspørsel etter resirkulert plast i emballasje.

– Men det er en lang vei frem, og det er svært viktig at innsatsen akselereres og skaleres. Flere bedrifter og regjeringer må iverksette tiltak for å eliminere plastforsøpling ved kilden.

Fundamentalt systemskifte nødvendig

– Å ta tak i plastforurensningen krever et fundamentalt systemskifte, fra lineær til sirkulær økonomi for plast. Det er kjernen i den globale forpliktelsen gjennom New Plastics Econonmy, sier Inger Andersen, administrerende direktør i FNs miljøprogram.

– Fremskrittsrapporten for 2019 viser hvordan ledende bedrifter og regjeringer innfører tiltak på en systematisk måte, noe som viser at dette gir mening, både økonomisk og politisk, fortsetter hun.

– Fordelene representerer en stor mulighet, og med den samlede innsatsen finnes det ingen unnskyldninger for ikke å delta. Vi trenger at alle aktører jobber sammen for å løse plastforurensningskrisen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreid åpnet Our Ocean-konferansen i Oslo i slutten av oktober.
Ber flere om å bli med

FNs miljøprogram ber alle relevante bedrifter og myndigheter om å bli med på den globale forpliktelsen om å bekjempe plastforurensning som en del av implementeringen av planen «Towards a pollution-free planet».

For å håndtere plastavfall og – forurensning må vi se bortenfor gjenvinning og eliminering av den mest problemfylte emballasjen. Gjennom innovasjon og redesign av verdikjedene, samt nye forretningsmodellene for gjenbruk, kan bedriftene redusere bruken av plastemballasje.

Samtidig kan det åpne seg nye forretningsmuligheter.

– Spørsmålet er ikke om det er mulig med en verden uten plastforurensning, men hva vi gjør sammen for å få det til å skje, heter det i rapporten

About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!