Stein Erik Hagen ble valgt som styreleder for ett år, og Grace Reksten Skaugen ble valgt som nestleder for ett år.

Styret i Orkla ble gjenvalgt på generalforsamlingen 25. april

26 april, 2019ANNONSE

25. april ble det gjennomført ordinær generalforsamling i Orkla ASA. Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg. Styret ble gjenvalgt.

Følgende medlemmer av styret i Orkla ble gjenvalgt for ett år:

Stein Erik Hagen, Grace Reksten Skaugen, Ingrid Jonasson Blank, Liselott Kilaas, Peter Agnefjäll, Nils Selte og Lars Dahlgren.

Caroline Hagen Kjos ble gjenvalgt som personlig varamedlem for de to styremedlemmene nominert av Canica: Stein Erik Hagen og Nils Selte.

Stein Erik Hagen ble valgt som styreleder for ett år. Grace Reksten Skaugen ble valgt som nestleder i styret i Orkla for ett år.

Et av Norges største selskaper

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er Orklas hovedmarkeder. I tillegg har konsernet sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Orklas merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Orkla har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringen i Jotun (42,6 % eierandel), i tillegg til Hydro Power og finansielle eiendeler.

Orkla ASA er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Orkla hadde 18.510 ansatte per 31. desember 2018. Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 40,8 milliarder kroner.

Les mer om selskapet

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!