Superfos engasjerer seg i miljø via Operation Clean Sweep (OCS)

23 oktober, 2020

Berry Global-enheten Superfos i Danmark er med i OCS, et internasjonalt initiativ for å bekjempe svinn fra plastgranulater og dermed verne miljøet.

Det er blant annet en samfunnsmessig forpliktelse forbundet med å være en av de store aktørene på markedet for plastemballasje. Det er en av grunnene til at Superfos bidrar til å beskytte naturen ved å holde plast unna vannmiljøet.

De aller fleste av Superfos-fabrikker er i dag allerede sertifiserte for miljøledelse gjennom ISO 14001. Bedriften er i tillegg i full sving med å innføre programmet Operation Clean Sweep (OCS) på tvers av organisasjonen.

Mange bekker små

Initiativet avspeiler ikke bare forretningsmessige verdier, men har også avgjørende betydning for de fleste kundene som er opptatt av bærekraft. Lars Skjold Fredriksen, R&D Project Manager, sier:

– Superfos vil forhindre at granulater, flak og pulver i plast ender i naturen, ikke minst i vannet. OCS-programmet hjelper oss å innarbeide en rekke mindre, men meget vesentlige forandringer i den daglige produksjonen.

– Mange små forandringer har god effekt og gjør faktisk en stor forskjell til fordel for våre elver.

Svinnet skal  oppdages, renses og gjenbrukes

Det overordnede prinsippet er å få øye på svinnet, innlemme og rense det, for til slutt å gjenbruke plastsvinnet i produksjonen, dersom det er mulig. Superfos har for eksempel installert filtre i regnvannsavløpet.

Rundt siloer har de lagt ut finmaskede nett, og kost, feiebrett og spann står til rådighet når det er bruk for det. Dermed skal det være enkelt for de ansatte å holde fabrikken ren.

Under en av siloene har de plassert en oppsamlingsbakke med lim for å fange opp plastpulver på avveie.

Handler ikke om rakettforskning men daglige rutiner

– De forskjellige tiltakene er på ingen måte rakettvitenskap. Utfordringene er å sikre at de daglige rutinene følger med. Heldigvis ser vi forbedringer på flere nivåer i alle fabrikker som er med i OCS, forklarer Lars Skjold Fredriksen.

– Men det er ingen tvil om at vi skal fortsette å sette søkelys på atferdsendringer. Vi skal utdanne og selvstendigggjøre våre kolleger på fabrikkene og hos våre leverandører. Det er en utfordring som vi hjerne tar opp.

Forebyggende OCS-tiltak blir regelmessig auditert, og denne gjennomgangen er i seg selv en motiverende faktor for å innføre forandringer. Det overordnede målet for Superfos er å redusere påvirkningen fra drift og produksjon.

Mens plastavfall i naturen ikke er akseptabelt, er plast som materiale helt vitalt for å levere en lang rekke bærekraftige løsninger på flere områder, for eksempel plastemballasje.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!