Åsa Stenmarck.

Svenske byer skal teste pant på take-away-emballasje

4 november, 2019

For første gang skal et pantesystem for take-away-emballasje testes i Sverige. Kaffekopper og matbokser skal kunne leveres in der de ble handlet.

Ved utsalgsstedet skal emballasjen vaskes og gjenbrukes, noe som skal spare ressurser og redusere forsøplingen. Utvalgte kafeer i Stockholm og Göteborg er først ute med å teste systemet.

– Prosjektet passer perfekt med tidsånden, og det beste er at så mange aktører vil være med på dette, sier Åsa Stenmarck, prosjektleder og ressursekspert i IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Pantesystemet vil i starten finne flere steder i Stockholm og Göteborg. Det gir gode muligheter for å teste og evaluere systemet og få frem anbefalinger på området.

Utvalgte kafeer i Göteborg og Stockholm skal teste pant på take-away-emballasje.
Take-away øker over hele verden

Pant for gjenbruk av take-away-emballasje eksisterer i mindre skal i en del land og storbyer, men har aldri blitt testet i Sverige før. Åsa Stenmarck mener at det er først nå interessen for dette har blitt stor.
– Enkelte aktører har følt at det er vanskelig å starte opp slike systemer på egen hånd.

Derfor har vi samlet mange aktører i dette prosjektet. På denne måten kommer vi så tett på virkeligheten som mulig og kan håndtere de utfordringene som finnes, sier hun.

Trenden med take-away øker over hele verden. En overgang fra engangsemballasje til gjenbrukbar emballasje reduserer ressursbruken, både ved at avfallsmengden reduseres og fordi færre kopper og matbokser produseres.
Man antar også at forsøplingen reduseres. Engangsemballasje står for 43 prosent av forsøplingen i EU.

– Det er vanskelig å endre på kulturen med at vi henter stadig mer mat og iblant spiser den på farten. Men det går an å endre på hva slags hjelpemidler vi bruker. Det burde gå an å innføre mer bærekraftige alternativer, sier Åsa Stenmarck.

Relaterte artikler