- Den økonomiske støtten fra Naturvårdsveket og Nestlé var de siste puslebitene som måtte på plass for å realisere denne satsingen, sier Peter Mellgren, pressekontakt og eier i TMR.

TMR bygger Europas mest moderne gjenvinningsanlegg

16 desember, 2020ANNONSE

Med støtte fra Nestlé og det svenske Naturvårdsverket bygger TMR Europas mest moderne gjenvinningsanlegg for plastemballasje i Ängelholm.

Ny teknologi skal testkjøres i annet halvår 2021, og anlegget er forventet å være i full drift fra 1. januar 2022.
Det nye anlegget skal ta i bruk helt ny teknologi for å kunne gjenvinne komplekse og fleksible plaster som i dag ikke blir materialgjenvunnet. Denne plasten utgjør cirka 30-40 prosent av det totale

volumet med plastemballasje i Sverige og blir i dag energigjenvunnet.
Med den nye teknologien regner TMR (Tailor-Made Responsibility) å kunne oppnå 80 prosent materialgjenvinning, noe som bidrar til reduserte CO2-utslipp og dermed også landets klimapåvirkning.

Dette var ett av kravene for å støtte fra Naturvårdsverkets prosjekt «Klimatklivet», som fremmer løsninger og teknologi som senker landets CO2-utslipp.
For TRM er anlegget et stort skritt mot selskapets visjon om å være med på å sørge for at landets plastemballasje får nytt liv og samtidig setter en retningslinje og ny standard for hvor effektivt plastprodukter kan gjenvinnes.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!