Nestlé investerer 30 millioner USD i resirkulerbar emballasje

8 september, 2020
100 prosent av emballasjen som Nestlé bruker skal bli resirkulerbar eller gjenbrukbar innen 2025. Bruken av jomfruelig plast skal samtidig reduseres.

Emballasjemengden øker men forbruk per bedrift går ned

9 oktober, 2019
– Emballasjemengden øker men forbruket per bedrift går ned, sier Thomas Weihe, leder for fagrådet for emballasjeoptimering og Avfallsforebygging.

Sealed Air åpnet nytt Packforum i Milano i april

24 april, 2019
Mange gjester var invitert da Sealed Air Corporation åpnet sitt nye Packforum EMEA i  innovasjonssenteret i Milano 8. april.

Tyske BMUs 5-punktsplan for å begrense plastavfall

11 desember, 2018
Det tyske miljøministeriet BMU et har presentert en fempunktsplan for å begrense plastavfall. Redusert forbruk, økt resirkulering og opptrydding er blant de fem.

Rammevilkår endres, men optimeringen fortsetter 

16 oktober, 2018
Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen drar til Vestlandet med seminarer i Stavanger og Ålesund om optimering og avfallsforebygging i november.

Starter fire nye prosjekter om plastforsøpling i sjømat

4 oktober, 2018
Formålet med de fire nye forskningsprosjektene er å øke kunnskapen om omfanget av plastforsøpling fra sjømatnæringen, samt å vurdere tiltak for å redusere utslipp.

19 vedtak om avfall vil få flertall i Stortinget tirsdag

26 februar, 2018
Tirsdag 27. februar vedtar Stortinget blant annet at det skal innføres krav om sortering av matavfall og plast fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet.

En gledens dag for miljøet, sier Thomas Weihe

1 september, 2017
Fra og med i dag må produsenter og importører jobbe aktivt for å forbedre emballasjeløsningene de bruker. Målet er å redusere avfallsbergene og gjenvinne mer.

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!