Stopp i svenskehandelen har gitt svært gode tall for panting

19 oktober, 2020
Hele 92 prosent av alle bokser og flasker er pantet så langt i år. Nå ber Infinitum politikerne om å endre grunnavgiften, slik at flere fortsetter å pante alt.

EuPC advarer mot ny plastavgift som er godkjent i Europarådet

4 august, 2020
Europarådet godkjente nylig en avgift på plast som skal stimulere til økt gjenvinning. Organisasjonen EuPC mener at avgiften vil ha motsatt effekt.

– Regjeringen gjør ikke jobben sin i avgiftspolitikken

8 november, 2019
NHO Mat og Drikke er sterkt kritisk til at regjeringen ikke har avklart om avgiftene på sjokolade, sukker og alkohol er forenlige med statsstøttereglene i EØS.

– Gode og dårlige nyheter for jobbskaping, mener NHO

8 oktober, 2019
NHO forventet at regjeringen i statsbudsjettet skulle følge opp egne løfter om redusert skatt på arbeidende kapital, for å skape flere arbeidsplasser.

EU-Parlamentet vil ha forbud mot engangsplast

25 oktober, 2018
EU-parlamentet går inn for å forby Q-tips, tallerkener, bestikk, sugerør, ballongpinner og andre plastartikler til engangsbruk.

Hval Sjokoladefabrikk planlegger omlegging

23 august, 2018
Doblingen av sjokoladeavgiften ved årsskiftet har ført til at Hval Sjokoladefabrikk må betale nesten halve omsetningen i avgift hvert år. Nå vurderer de omlegging.

Nedgang i produksjonen for norsk matindustri 1. kvartal

11 mai, 2018
Norsk industriproduksjon falt med 1,1 prosent fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. Matindustrien bidrar til nedgangen.

Omstridt EU-forslag om avgift på plastemballasje

8 mai, 2018
EU-kommisjonen vil innføre plastavgift for å dekke inn Brexit. Avgiften vil håve inn inntil 8 milliarder euro årlig men må godkjennes av skeptiske medlemsland.

Regjeringen ser bort fra avgift på plastemballasje

16 oktober, 2017
I det reviderte nasjonalbudsjettet er det ikke lagt inn noen avgift på plast laget av fossile råstoff, som Stortinget ba regjeringen utrede.

Internasjonale tiltak er best mot marin forsøpling

18 august, 2016
Klima og miljøminister Vidar Helgesen sier at internasjonale tiltak er best, og emballasjeindustrien er positiv til å diskutere hvordan man kan forhindre marin forsøpling.

Ny dato: Møt politikerne som vil regulere emballasje

30 september, 2015
Det blåser en miljøvind over Europa. Hva mener «grønne» politikere om emballasje? Hvordan vil de regulere emballasjebruken? Hva mener bransjen selv?

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!