Kavli varsler strengere kontroll etter brudd på dyrevelferd

3 august, 2020
Kavli innfører strengere kontroll etter brudd på god dyrevelferd hos en av geitemelk-leverandørene til konsernets datterselskap i Storbritannia .

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!