EUROPEN støtter reviderte EU-lover, frihandel og EPR

18 april, 2018
EU-parlamentet vil i dag godta de reviderte avfallslovene i pakken for sirkulær økonomi. EUROPEN støtter dette og ber EU å styrke EPR og frihandel.

Europeisk plastindustri støtter sirkulærøkonomi

20 november, 2017
De europeiske plastorganisasjonene EuPC, Petcore Europe, PCEP, Plastics Europe og Plastic Recyclers Europa stiller seg bak EUs pakke for sirkulær økonomi.

EU-parlamentet hever gjenvinningsambisjonen

20 mars, 2017
Mens EU-kommisjonen foreslo at 65 prosent av husholdningsavfallet skal gjenvinnes i 2030, har Parlamentet hevet ambisjonen til 70 prosent og 80 prosent for emballasje.

EU-parlamentet vil forbedre regelverket for FCM

7 oktober, 2016
EU-parlamentet vil forbedre det europeiske lovverket for matkontaktmaterialer og ber EU-kommisjonen om å revidere rammeverket og vitenskapelige beviser.

Flere materialer reguleres for matkontakt i EU

12 mai, 2016
Foreløpig er det plast, keramikk, gjenvunnet cellulose og aktive/intelligente materialer som omfattes av matkontaktreglene. EU vil at flere materialer skal omfattes.

Industrien krever felles EU-regler for FCM

31 mars, 2016
Produsenter av drikkekartong og fleksibel emballasje krever nå harmoniserte regler for matkontaktmaterialer i hele EU-området.

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!