Posten og Brings Logistikk-senter Hamar offisielt åpnet

4 februar, 2020
Konsernsjef Tone Wille åpnet nylig Posten og Brings Logistikksenter Hamar, som vil få en sentral rolle i satsingen på pakker og gods.

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!