Seminar om nye regler for salg av pakkede varer i Tyskland

23 februar, 2021
Fra og med 2021 og 2022 gjelder nye regler for bedrifter som selger pakkede varer på det tyske markedet. Handelskammeret arrangerer webinar.

Gratispassasjerer i emballasje-bransjen må betale tvangsmulkt

27 oktober, 2020
12 virksomheter får til sammen 300.000 kroner i tvangsmulkt fordi de ikke har meldt seg inn i et godkjent returselskap, slik forskriften krever.

Næringslivet samarbeider om plastemballasje

8 august, 2018
Sentrale aktører i emballasjens verdikjede har tatt initiativ til å utvikle løsninger som er tilpasset norske forhold og samtidig innfrir EUs krav.

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!