Tema-kurs om tollregler arrangeres 29. august i Oslo

16 august, 2018

Tollkurset har ny form og på nytt møtested, men kvaliteten på foredragsholderne er den samme, lover arrangørene Teknologisk Matforum og Tollkonsult AS.

Programmet har søkelys på problemstillinger som matindustrien opplever til stadighet. Den første bolken skal handle om meldeplikt, kontroll og rutiner ved import av næringsmidler, ved Mattilsynet.

Etter lunsj skal speditøren DSV Road AS dele erfaring og tips. Den siste bolken er det Tolletaten som tar seg av, og da vil det handle om omberegning, økonomisk kontroll og internkontroll.

For mer informasjon og påmelding, gå inn på www.teknologiskmatforum.no

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!