Norge er med i TERMINUS-prosjektet gjennom Norner.

Terminus blir med i fellesskap for overgang til sirkulærøkonomi

10 oktober, 2019ANNONSE

Forskningsprosjektet Terminus, det blant andre Norner er med, har sammen med 19 andre prosjekter blitt med i gruppen Plastics Circularity Multiplier.

Formålet til denne gruppen er å fremme EUs innsats for å etablere sirkulær plastøkonomi i tråd med målene som er satt i EU Plastic Strategy.

Forbedret kommunikasjon

Gruppen ble lansert 7- oktober og skal jobbe sammen for å forbedre kommunikasjon og synergier fra prosjekter i Horizon 2020 og FP7, slik at disse prosjektene får større gjennomslag. Samtidig skal informasjonen gjøres tilgjengelig for politikere, industriaktører og allmennheten.

– EU-finansiering har vist seg å være essensiell for å fremme europeisk industri og hjelpe dem i overgangen til den sirkulære økonomien. Over 300 prosjekter har fått nytte av disse midlene, sier Vincent Verney, koordinator i Terminus-prosjektet.

– I stedet for å fokusere på innsats og ressurser for å fremme fordeler og suksess med våre individuelle prosjekter, kan vi med denne gruppen mangedoble fordelene, fortsetter han. – Det er mye lærdom å trekke av felles barrierer og muligheter. Å dele denne kunnskapen lar oss skape et økosystem av prosjekter som jobber mer effektivt med en suksessfull overgang for industrien, legger han til.

Resultatene vises på konferanse i 2020
Ole Jan Myhre i Norner presenterte blant annet Terminus på Emballasjedagene i 2018.

De første resultatene fra Plastic Circular Multiplier skal vises på en konferanse sommeren 2020. Aktiviteter og deltakelse i alle pågående EU-prosjekter vil bli åpne fra september 2020.
Terminus tar for seg utfordringene med gjenvinning og gjenbruk av flerlagsemballasje og emballasje laget av flerlagskompositter som brukes til pakking av mat, drikke, kosmetikk, dyrefor, gjødsel og generelt bedervelige varer.

Prosjektet skal utvikle en serie polymerer belagt med smarte enzymer med selvutløsende nedbrytbare egenskaper, som skal fungere som lim eller bindelag i flerlagsemballasje.
I tillegg til Terminus, er prosjektet PlastiCircle med i gruppen, begge innunder Emballasjeforsk. Andre prosjekter som er med i Plastic Circular Multiplier:

CIRC-PACK, Circular Flooring, CREAToR, DEMETO, DECOAT, FiberEUse, HARMONI, iCAREPLAST, ISOPREP, MultiCycle, NONTOX, polynSPIRE, PUReSmart, REACT, REMADYL, REPAIR3D and SMARTFAN.

I tillegg er REPOLYUSE gjestedeltaker.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!