- Vår ambisjon er å levere verdens mest bærekraftige emballasje. sier Adolfo Orive, CEO i Tetra Pak.

Tetra Pak er inne blant topp 50 i verden på bærekraft og miljø

5 august, 2021ANNONSE

Det internasjonale næringslivet tar lederskap for å bekjempe klimaendringene gjennom et bærekraft- og klimalederprosjekt der blant andre Tetra Pak deltar.

Gjennom sine  emballasjeløsninger og prosesseringsutstyr for mat, samt pionerarbeid med å skape en bærekraftig fremtid, har Tetra Pak blitt anerkjent som en av verdens 50 ledende bedrifter når det gjelder bærekraft og klima.

Matemballasjen har en kritisk rolle

Mat er et kritisk men ofte oversett element i klimakrisen. De globale matsystemene står for 26 prosent av utslippene av drivhusgasser, mens matsvinn står for 8 prosent av de totale utslippene. Hvis matsvinn var et land, ville det vært verdens tredje største produsent av utslipp.

Covid-19 har i tillegg avslørt svakheter i verdens matsystemer, noe som forsterkes ytterligere av den verdensomfattende befolkningsveksten. I 2050 vil det være 9,1 milliarder mennesker på jorden. Høykvalitets emballasje har en kritisk rolle for å bringe mat ut i verden, men den må gjøre det på en bærekraftig måte, slik at tilgangen på mat går på bekostning av planeten. Tetra Pak har som mål å gjøre maten trygg og tilgjengelig overalt gjennom å beskytte maten, menneskene og planeten.

Gjennom å minimere klimapåvirkningen samtidig som man sikrer matsikkerhet for fremtiden vil selskapet finne løsninger som ivaretar hele sirkelen.

Dette innebærer:
  • Maksimert bruk av fornybare materialer og ansvarlig beskatning av ressurser
  • Minimert CO2-påvirkning fra driften i verdikjeden gjennom blant annet å skifte til fornybar energi.
  • Økte investeringer for å kunne lage lavkarbon prosess- og emballeringsløsninger.
  • Øke tilgangen på trygg mat og redusere matsvinn
  • Utvikling av bærekraftig gjenvinning i verdikjeden.

– Vi har allerede gjort mye på vår pionerreise mot en bærekraftig fremtid. Likevel fører den nåværende klimakrisen og de mulige utfordringene med matsikkerhet til at emballasjeindustrien må ta noen store skritt i sin utvikling, sier Adolfo Orrive, CEO i Tetra Pak.

– Vår ambisjon er å levere verdens mest bærekraftige emballasje. Det vil si kartonger som i sin helhet er laget av fornybare eller resirkulerte materialer og er fullt resirkulerbare og karbonnøytrale.

Se video med intervjuer av Tetra Pak’s Global Leadership Team

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!