- Vi tar nok en gang føringen ved å sette ambisiøse mål om nullutslipp som vil føre til endringer i sektoren og hele verdikjeden, sier Lars Holmquist.

Tetra Pak forplikter seg til nullutslipp av drivhusgasser

11 juni, 2020

Innen 2030 skal Tetra Pak ha nullutslipp av drivhusgasser fra egne fabrikker. Innen 2050 skal hele verdikjeden ha null nettoutslipp av drivhusgasser.


Tetra Pak bekrefter igjen sin strategiske prioritet om drive frem bærekraftsendringer med sin ambisjon om nullutslipp i verdikjeden fra 2050, og et mellommål om nullutslipp fra egne fabrikker innen 2030. Selskapet vil også sette mål om utslippsreduksjon i tråd med Science Based Targets (SBT) for å nå 1.5-gradersmålet.

Emballasje skal spare mer enn den koster

Tetra Pak ble grunnlagt på ideen om at en emballasje skal spare mer enn den koster og bærekraftig virksomhet som en kjerneverdi for forretningsdriften. Siden 1999 har selskapet samlet data om årlig energiforbruk og utslipp av drivhusgasser i hele organisasjonen. Utslippene av drivhusgasser har blitt revidert av en tredjepart siden 2013.

Lars Holmquist, Executive Vice President Packaging Solutions and Commercial Operations i Tetra Pak har følgende kommentar:

– Vi har hele tiden levert på våre klimamål siden det første målet ble satt i 2002 og 2005. Vi ligger godt an til å målet for 2020. I 2017 var vi det første selskapet i mat- og drikkevareindustrien som fikk våre mål om reduksjon av drivhusgasser godkjent av en tredjepart.

– For ikke så lenge siden ble vi med i European Alliance for Green Recovery, det første pan-europeiske initiativet for investeringer i grønne løsninger. I dag tar vi nok en gang føringen ved å sette ambisiøse mål om nullutslipp som vil føre til endringer i sektoren og hele verdikjeden.

Solpanel på taket på en av Tetra Paks fabrikker.
Fire fokusområder

Tetra Pak skal fokusere på fire områder der de vil nå nullutslipp i egen drift før 2030 og i verdikjeden innen 2050:

  • Reduksjon av energirelaterte utslipp
  • Partnerskap med leverandører og aktører i verdikjeden for å redusere CO2-fotavtrykket
  • Akselerere utvikling av lavkarbonholdig, sirkulær emballasje og utstyr
  • Utvikle bærekraftige verdikjeder for resirkulering av emballasje

– For ti år siden satte vi klimamål om å låse påvirkningen fra verdikjeden på 2010-nivå, samtidig som forretningen skulle vokse. Det hjalp oss å spare 12 millioner tonn drivhusgassutslipp, sier Lars Holmquist. – Vi tror at vi er på rett vei til å oppnå våre nye ambisjoner.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!