Tetra Brik Aseptic 200 ml med papirsugerør.

Tetra Pak første kartong-produsent med papirsugerør

6 august, 2019ANNONSE

Kunder av Tetra Pak har startet testing med papirsugerør på drikkevareprodukter. Selskapet er det første kartongselskapet med slike sugerør i Europa.

Tetra Pak sier at intensjonen er å publisere og dele erfaringer med utviklingen av papirsugerør for å støtte industrielt samarbeid om å utvikle alternativer til sugerør i plast til drikkevarer.

Vil dele innovasjonen med bransjen
Tetra Pak vil dele innovasjonen
Adolfo Orive vil dele innovasjonen

Adolfo Orrive, President og CEO i Tetra Pak, sier følgende:

– Vi er glade for å ha utviklet et papirsugerør som er fullt funksjonelt og innfrir internasjonalt anerkjente mattrygghetsstandarder. Dette er et viktig skritt i vår visjon om å levere emballasje som kun er basert på plantebaserte materialer. Det bidrar til lavkarbon sirkulærøkonomi.

Ifølge Orrive har Tetra Pak besluttet at de ikke vil søke om patentbeskyttelse for de mange tekniske forbedringene de har gjort på utstyr og materialer.

– Vi vil i stedet gjøre vår innovasjon offentlig tilgjengelig, sier Orrive.

– Dersom industrien skal nå et felles mål om å støtte lavkarbon sirkulærøkonomi, må hele verdikjeden for papirsugerør ekspandere og vokse raskt. Vi inviterer alle leverandører og kunder til å bruke vår kunnskap og jobbe sammen med oss om å trappe opp produksjonen så raskt som mulig.

Kan resirkuleres sammen med kartongen

Det nye papirsugerøret er utviklet av FSC-sertifisert papir og kan resirkuleres sammen med resten av emballasjen. Det vil i starten bli tilgjengelig for to små kartongemballasjer som er mye brukt til meieri- og drikkevareprodukter for barn: Tetra Brik Aseptic 200 Base og Tetra Brik Aseptic Base Crystal.

Felttestingen av papirsugerør starter med begrensede volumer mens selskapet øker produksjonskapasiteten ved sugerørfabrikken i Lisboa, Portugal.

Selskapet forteller også at de har gjort tekniske fremskritt i samarbeid med flere teknologiledere når det gjelde bionedbrytbare alternativer. Ett av alternativene, PHA, er en polymer utviklet av plantebaserte materialer som også er bionedbrytbare. I støpeskjeen ligger også fastmonterte skrukorker og integrerte drikkesystemer.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!