Konsernsjef Gunnar Hovland i TINE vil se fremover selv om selskapet nettopp har lagt bak seg sitt beste tertial noensinne..

TINE Gruppa fikk et løft i resultatet for første tertial 2020

29 mai, 2020ANNONSE

Ved å kompensere for tapt salg i storhusholdning og noen datterselskaper fikk TINE et resultat som var 338 millioner bedre enn i samme periode 2019.


TINE Fikk god effekt av å selge et gammelt anlegg i Bergen og andre engangseffekter, kostnadseffektivisering, høy leveringsevne i en krevende periode og økt etterspørsel i dagligvaresegmentet. De klarte dermed å kompensere for tapt salg innen storhusholdning og enkelte datterselskaper i 1. tertial 2020, og leverer et driftsresultat på 665 millioner kroner. Det er 338 millioner bedre enn samme periode i 2019.

Nytt meieri åpnet i Bergen i januar
Hele verdikjeden og samtlige ansatte i TINE har vært med på en massiv snuoperasjon for å klare å levere de varene forbruker vil ha.

I årets første måned åpnet TINEs nye meieri i Bergen og det betydde også at det gamle anlegget ble solgt, noe som gjorde at resultatet ble godskrevet med en betydelig engangseffekt.
Også kostnadsbesparende tiltak, lavere energipriser og en mer balansert melkeinngang og godt salg i dagligvare bidrar til bedre tall enn ventet for TINE Gruppa i første tertial.

— Vi kan være stolte over å ha holdt en solid leveringsgrad og godt salg gjennom første del av koronakrisen, og samtidig holdt fokuset på de kostnadseffektiviserende prosjektene vi har hatt gående over tid for å sikre vår langsiktige konkurransekraft, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

– Det er en balanseøvelse som jeg er veldig glad for at betaler seg i 1. tertial. Samtidig må vi være tydelige på at mye av resultatet også skyldes effekter som vi ikke kan regne med fremover, og det er derfor utrolig viktig at hele verdikjeden bygger videre på den gode trenden fremover.

TINE 2025

Konkurransekraft har vært ett av de viktigste områdene i meierisamvirkets nye strategi, «TINE 2025», som ble vedtatt for snart et år siden.
En rekke kostnadsbesparende tiltak ble identifisert og igangsatt i løpet av høsten som en del av arbeidet med å sikre TINEs langsiktige drift og forutsigbarhet for kunder og eiere, noe konsernsjefen er spesielt opptatt av.

— Det handler om 2020, men det handler enda mer om 2030, 2040 og 2050. At hun som ønsker å overta gårdsbruket etter mor og far om tjue år, har mulighet til å gjøre det – og kunne leve av det.

– Akkurat nå må våre eiere håndtere stadig økende import, en omsetningsavgift som går opp for å finansiere utkjøp av kvoter, en lavere melkepris og en nedgang i etterbetalingen. Derfor er det utrolig viktig at vi ikke lurer oss selv til å tro at vi er gjennom stormen, men heller nå forbereder oss på veien videre, sier Hovland.

Nesten samtidig som koronarestriksjonene fra regjeringen ble innført, falt bunnen i stor grad ut av storhusholdningsmarkedet til TINE. Tilsvarende opplevde dagligvare økt etterspørsel på en rekke kategorier, noe som gjenspeiler nordmenns plutselige nye, og pålagte, vaner.

Snuoperasjon

Hele verdikjeden og samtlige ansatte har vært med på en massiv snuoperasjon for å klare å levere de varene forbruker vil ha – der de er, og en høy leveringsgrad gjennom hele perioden viser også at dette er et arbeid som har lykkes, noe som også kan sees i dagens fremlagte tall for første tertial.

Salgsutviklingen målt ut av handelen, ifølge statistikk fra Nielsen, viste at TINE hadde en volumvekst på? 2 prosent i første tertial sammenlignet med samme periode i 2019. Det var vekst i de store meierikategoriene søtmelk, ost og matlaging i dagligvare i første tertial, samtidig taper TINE volumandel innen viktige kategorier som søtmelk og yoghurt, mens det er en liten vekst i volumandel på både ost og matlagingsprodukter.

Etter en sterk start på året for TINE Gruppas internasjonale datterselskaper har koronapandemien slått spesielt hardt ut, grunnet deres sterke tilstedeværelse i storhusholdning som i de fleste land har stengt ned i stor grad. Totalsalget av Jarlsberg internasjonalt i første tertial var derfor nesten 13 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2019.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!