Tine vinner omdømmeundersøkelseLars Galtung takker forbrukerne for førsteplass i omdømme til TINE

TINE takker for førsteplass i omdømme hos forbrukere

9 mai, 2019ANNONSE

For første gang siden 2004 er TINE på førsteplass i Apelands nasjonale undersøkelse  av omdømme – RepTrak. Lars Galtung takker forbrukerne for tilliten.

– Vi takker forbrukerne for tilliten, og lover at det ikke blir noen hvileskjær framover. Førsteplassen i omdømme skal vi bruke som motivasjon for å bli enda bedre, sier konserndirektør kommunikasjon, Lars Galtung.

– Kåringen er et gedigent klapp på skuldra til melkebønder og medarbeidere som gjør en fantastisk innsats, legger Galtung til.

– Vi tror dette skyldes at stadig flere nordmenn blir klare over den fantastiske jobben den norske bonden nedlegger hver dag hele året. Identiteten til – og stoltheten over norske råvarer, er også blitt sterkere. Resultatene i oste-VM og kokke-VM de senere årene bidrar nok også til dette.

Solid fremgang i omdømme

Apeland skriver at TINE har oppnådd 88,6 poeng etter en økning på 4,8 poeng. Dette er noe PR-byrået beskriver som en av de største framgangene de har målt i omdømmeundersøkelser. De sterkeste dimensjonene er «Produkter og tjenester», «Økonomi» og «Samfunnsansvar».

TINE får en svært høy score på dimensjonen «produkter og tjenester av høy kvalitet» – hele 91,3 poeng.

I åpne kommentarer vektlegges ellers gode produkter, kvalitet, bøndene som eiere, og natur.

TINE Kukraft bidar til det gode omdømmet, tror Lars Galtung
Satsing på bærekraft gir resultater

Galtung tror større oppmerksomhet rundt temaet bærekraft slår ut til fordel for TINE.

-Selv om også landbruk har sine klimautfordringer, handler matproduksjon først og fremst om å spille på lag med naturen og redusere fotavtrykket mest mulig i alle ledd.  Vi er på vei, men på ingen måte i mål, sier han.

Galtung trekker fram satsingen på #KUKRAFT – et signalprosjekt der biogass fra kumøkk bidrar til å redusere utslipp fra melkeproduksjon og transport.

– Dette er et initiativ som gir grunnlag for gode historier med en tydelig TINE-identitet, sier han.

TINE satser på fornybare emballasje i tiden fremover.
Fornybar emballasje

– Et annet satsingsområde er fornybar emballasje. Nå er alle melkekartongene fra TINE fornybare. Innen 2023 skal all emballasje være over på fornybart eller resirkulerbart materiale, opplyser Galtung.

For bare to måneder siden vant TINE også kåringen om å være det mest bærekraftige selskapet i Norge (Sustainability Brand Index).

-Det er gøy – og en anerkjennelse til TINEs ansatte og eiere. Vi kan aldri ta godt omdømme for gitt, det er ferskvare. Vi vet at forbrukerne og kjeder ønsker et offensivt TINE som leverer på nye krav og behov i takt med samfunnsutviklingen, avrunder Galtung.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!