TINE satser på 100 prosent fornybare kartonger

13 januar, 2016ANNONSE

Etter gode testresultater med fornybare, plantebaserte kartonger på økologisk melk, innfører TINE disse kartongene på alle 1,75 liters forpakninger for melk.

Siden i fjor høst har TINE testet ut fornybare plantebaserte kartonger på økologisk melk, med godt resultat. Nå innføres kartongene i stor skala, også på alle 1,75 liters melkekartonger.
TINE har en ambisjon om at all melk allerede i løpet av neste år skal tappes på plantebaserte kartonger. Etter hvert vil også juicen bli tappet på den nye miljøvennlige emballasjen.

Reduserer miljøbelastningen
Leder for TINEs samfunnsansvar, Bjørn Malm, forteller at TINE bruker cirka 30 000 tonn emballasje årlig. En stor del av dette inneholder plast.

– Derfor må vi bidra til at ny teknologi og mer miljøvennlig emballasje blir tilgjengelig. Gode miljøløsninger reduserer ikke bare miljøbelastningen, men vil også bidra til å øke vår konkurransekraft, sier han.

Det er Tetra Pak som har utviklet den plantebaserte kartongen, som er den siste innovasjonen innenfor fornybar emballasje. Tetra Pak bruker restprodukter etter sukkerproduksjon, istedenfor råvare fra olje til plastbelegget på kartongen.

Etter høsting og knusing omdannes saften fra sukkerrørene til etanol som deretter omdannes til polyetylen, som deler av kartongen består av.

– Det betyr at næringsmiddelindustrien kan ta i bruk mer miljøsmarte emballasjeløsninger som gjør det enklere for forbrukerne å velge rett, understreker Malm.

Viderefører grønn satsing
Å bruke plantebasert råstoff i emballasjen er ikke noe nytt i TINE.

– Allerede i 2013 tok vi i bruk fornybare plantebaserte korker på våre dessertprodukter. I 2014 fulgte vi opp med å introdusere korkene på alle våre 1,75 liters kartonger. Nå blir også selve kartongen 100 prosent fornybar, opplyser Malm.

Han legger til at de første kartongene blir tatt i bruk fra 1. februar og vil i sin helhet være i bruk en måned senere.

Mye fossil plast brukes i dag
Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO, forteller at for å lage plast brukes det i dag store mengder fossil energi, omtrent like store CO2-utslipp som all flytrafikken i verden.

– Vi er veldig glade for at TINE har tatt utfordringen fra ZERO med omleggingen fra fossil materialbruk og over til fornybare løsninger, sier Gjerset.

– TINE tar nå et stort steg med 100 prosent fornybar kartong i stort volum, og med videre planer om fullt skifte til 100 prosent fornybart materiale på alle sine melkekartonger i løpet av 2017. Dette vil vise vei og inspirere andre til å følge etter i omlegging til fornybar plast.

En del av en langsiktig strategi
TINE har gjort strategiske valg av mer klimavennlige løsninger. Den nye kartongen er bare ett av flere tiltak. Redusert drivstoff-forbruk i TINEs transport og økende bruk av miljøvennlig drivstoff er andre tiltak.

I industrien øker TINE andelen fjernvarme og bruk av bioenergi, reduserer bruk av naturgass og skal fase ut bruk av fossil olje som energikilde.

Fakta:
* TINE introduserer 100 prtosent fornybar kartong på 1,75 liter melk fra 1. februar i år.
* TINEs ambisjon er at all melk fra TINE skal være på nye fornybare kartonger i løpet av 2017
* Også juice er planlagt over på fornybar plantebasert kartong fra høsten 2016. Totalt antall kartonger: Cirka 50 millioner per år (ekskl. juice).
* I oktober 2015 gjennomførte TINE testing av kartongen på sin økologiske melk. Dette er allerede innført som permanent ordning.

 

 

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!