TINE tilbake i hverdagen viser resultatet for første kvartal

25 mai, 2022ANNONSE

25. mai la TINE frem tallene for årets første tertial som er preget av en markant nedgang i dagligvarehandelen og økte kostnader.


Driftsresultatet for de fire første månedene endte på 354 millioner kroner, 164 millioner svakere enn fjoråret. Resultatet er delvis kompensert av økt aktivitet i storhusholdning.

Varslet nedgang

Effekten av at samfunnet har blitt gjenåpnet etter pandemien fører til en betydelig reduksjon i det norske dagligvaremarkedet som følge av høyere aktivitet utenfor hjemmet, økt grensehandel og mindre dagligvarehandel innenlands. Noe av dette kompenseres av høyere fart i storhusholdning og bedre salg internasjonalt.

— Vi har visst at pandemien har gitt en betydelig «lånt» omsetning de siste to årene. På samme måte har vi visst at den vil forsvinne når samfunnet normaliserer seg, slik vi ser nå. Vi går en tøffere hverdag i møte, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Krigen i Ukraina har så langt resultert i høyere priser på blant annet energi, transport og andre innsatsfaktorer som treffer alle selskapene i konsernet. Samtidig er underliggende kostnadsutvikling god, drevet av kontinuerlig forbedring i hele verdikjeden for å styrke TINEs konkurransekraft. Meierikategorien i dagligvare viser en total volumnedgang på 7,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2021.

Varsler konsekvenser av lavere volum og konkurransepolitiske tilskudd

TINEs konsernsjef varsler at eksistensen til flere av TINEs mindre meierier rundt i landet må vurderes, grunnet fallende melkevolumer som fører til lavere aktivitet på anleggene. Dette forsterkes av tilskuddene til TINEs konkurrenter.

— Vi har en rekke mindre anlegg spredt ut over landet. Med en stadig økende import, en grensehandel tilbake på gamle nivåer, og en konkurranse i Norge som tilspisser seg, faller melkevolumene og vi må ta ned kapasitet og kostnader tilsvarende.

– Det blir en nedadgående spiral som forverres av omtrent 200 millioner kroner årlig i øremerkede tilskudd til TINEs største konkurrenter. Å subsidiere sentralisering på denne måten virker også stikk i strid med ønsket til de fleste av oss om et levende landbruk over hele landet, forteller Hovland og legger til:

— Disse tilskuddene belaster melkeprisen tilsvarende og svekker norske melkeprodukters konkurransekraft mot import og alternativer til melk. Den forsterkede volumreduksjon det medfører er en stor utfordring for alle aktører i meierisektoren i Norge.

Hovedansvaret ligger hos TINE

Hovland understreker at hovedansvaret ligger hos TINE selv og at dette er et ansvar både eiere og ansatte ønsker seg, men at jobben ikke kan gjennomføres med store hinder i veien.
— Vi skal skape så gode resultater som mulig for eierne våre, de norske melkebøndene over hele landet. Det skal vi gjøre gjennom å kontinuerlig effektivisere driften og samarbeide tett med forbruker og kunder om innovasjon for å være det foretrukne valget i tøff konkurranse.

– Men det er også vårt ansvar å melde tydelig fra om at tilskuddene etter 20 år har gjort jobben sin når konkurrentene våre nå har større markedsandeler i de mest lønnsomme og sentrale områdene av Norge.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!