Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE.

Tine vurderer å legge ned tre meierier for å få bedre resultater

14 februar, 2020

På tross av betydelige kostnadsbesparelser og vekst innenfor smaksatt melk og ost, er likevel resultatet fra fjoråret 348 millioner svakere enn året før.

– Dessverre akkurat som ventet, sier konsernsjefen i TINE, Gunnar Hovland til NTB. Det kan det bli aktuelt å legge ned tre fabrikker for å få mer lønnsomhet i driften.

Utreder fremtiden til tre meierier

De neste månedene skal Tine utrede fremtiden til Tine meierier i Tana, Alta og på Sem utenfor Tønsberg, skriver VG.

– Vi har to valg: Det er enten å investere i et anlegg eller å avvikle anlegget, sier Hovland.

— Da jeg startet i TINE i begynnelsen av 2019 var jeg gitt et veldig tydelig oppdrag fra styret som hadde ansatt meg. Det var å få hele organisasjonen til å brette opp ermene og snu hver stein for å se på hvordan vi kunne effektivisere driften og skape vekst, sier Hovland i en artikkel på TINEs hjemmeside.

Produksjon av kefir på et av anleggene. (Foto TINE).
Tar tid å snu utviklingen

Gjennom 2019 har Tine klart å ta ut over 300 millioner i kostnadsbesparelser og satser tungt på de store kjernekategoriene.

– Det er ikke gjort på ett år å snu utviklingen fundamentalt rundt, men jeg har klokketro på strategien. Samtidig vil jeg gi honnør til organisasjonen som virkelig har snudd opp ned på så mange steiner på kort tid.

– Både økt import, tøffere konkurranse og endrede kostholdsvaner representerer utfordringer, men hele organisasjonen, sammen med styret og eierne, går inn i 2020 med selvtillit ogtro på at vi beveger oss i riktig retning, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Ny strategi i 2019

En ny strategi for TINE ble vedtatt sommeren 2019, og i august startet arbeidet for alvor. Strategien innebærer å kutte minst 400 årsverk og en rekke planer for å effektivisere driften. Omtrent 170 av disse årsverkene er allerede tatt ut og denne prosessen fortsetter i 2020.

En del av dette arbeidet kommer også til uttrykk i strukturutredningene som ble vedtatt i denne ukens styremøte, hvor framtiden til flere av TINEs anlegg skal vurderes.

80 millioner liter melk er borte

— 80 millioner liter melk er borte fra produksjonen vår siden forrige gang det ble gjort betydelige endringer innenfor meieriene som driver med konsummelk. Tiden er dessverre overmoden, forteller Hovland og fortsetter:

— Sammen skaper vi et levende Norge, er visjonen til TINE. Jeg forstår at en slik visjon, på en dag som i denne, kan virke motstridende. Men det handler veldig enkelt fortalt om konkurransekraften vår og langsiktig trygghet for melkebøndene over hele landet.

– Jeg opplever at mange ansatte i produksjonsleddet forstår situasjonen. Mer dødtid og mindre volumer merkes fort, og det har bekymret mange, sier Hovland.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!