Tester digitale vannmerker i sortering av plastemballasje

6 september, 2021ANNONSE

Den europeiske merkevarefeoreningen AIM, Alliansen  for å få slutt på plastavfall og København by starter opp testing av digitale vannmerker.

De to foreningene har inngått partnerskap for å utvikle intelligent avfallssortering som en del av initiativet for digitale vannmerker i Holy Grail 2.0. Industritestingen og testfasen i piloten vil foregå i København. Utviklingen vil gjøre det mulig med presisjonsidentifikasjon og sortering av plastemballasjeavfall ved bruk av digitale vannmerker. Potensialet er stort, man snakker om en revolusjon innenfor sortering og gjenvinning av plastemballasje.

Eirik Bergh demonstrerer digitale vannmerker til bruk i etiketter hos Skanem illustrasjonsbilde, Per Øyvind Nordberg).
Installerer prototyp i København

I løpet av de neste fire månedene skal de installeres en prototyp sorteringsenhet ved Amager Resource Center (ARC) i København. Her skal rundt 125.000 plastdeler som representerer inntil 260 lagerenheter (SKUs) testes og demonstreres.
Ingeniørene skal teste parametere som systemets hastighet og nøyaktiget, for å sikre at det kan motstå trykket i fullskala industridrift. Hvis det blir en suksess skal produkter med digitale vannmerker bli å finne i butikkhyllene i Danmark, Frankrike og Tyskland i første halvdel av 2022 for markedsdemonstrasjon og industriskalatesting.

Usynlige koder på forbrukeremballasje

Digitale vannmerker består av koder som dekker begge sider av overflaten på forbrukervareemballasje og angir informasjon av emballasjetype, material og bruk. Brukt emballasje innsamles og skannes på linjen med et høyoppløsnings kamera som detekter og dekoder de digitale vannmerkene.

Emballasjen blir deretter sortert i korresponderende strømmer basert på de spesifiserte attributtene, inkludert mat, nonfood eller polymertype. Dette gir mer nøyaktige sorteringsstrømmer og høyere kvalitet på resirkulatene som tilbakeføres til plastemballasjens verdikjede.
Åpent hus med virtuell visning og demonstrasjon sorteringsenheten gjennomføres hos ARC 19. oktober og 18. november 2021.

– København by har en politisk ambisjon om å bli verdens første karbonnøytrale hovedstad innen 2025. Høykvalits resirkulering av plast som erstatter ny produksjon og reduserer avfall er et nøkkelinstrument for å nå dette målet, sier Merete Kristoffersen, leder for divisjon avfall og ressurser i København by.

Registrer deg her.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!