Fra venstre Daniel Millet (CTO), Lars Martin Berglund (gründer og CEO) og Jo Korneliussen (CDO) i GRIN

To nye start-ups utvikler løsninger for sirkulær økonomi

30 oktober, 2020ANNONSE

GRIN og Sensorita er to ferske oppstartsbedrifter fra StartUpLab i Forskningsparken i Oslo. Nylig fikk de presentere seg for Circular Packaging Cluster.

Utvidet produsentansvar tilsier at produsenten må ta et større ansvar for at de produktene de setter på markedet kan samles inn igjen for materialgjenvinning eller gjenbruk.
– Der kommer vi inn med gode løsninger, fortalte Daniel Millet fra GRIN.

Pantepose
Panteposen.

En av løsningene består av en pantepose som er ment å erstatte den vanlige bæreposen. Pantposen kjøpes i butikken og inneholder en chip. Du kan bruke den så lenge du vil, og når den returneres i returautomaten, får du penger tilbake.

Leverte panteposer selges på nytt for å skape en “søppelfri” løsning på poseproblemet.
Ifølge tall fra Grønt Punkt Norge er bæreposer på avveie et ikke-eksisterende problem i Norge, men så er det heller ikke det norske markedet målet for GRIN. De har som mål å bli en verdensledende tilbyder av gjenbruksteknologi innen fem år.

Selskapet utvikler og tester en plattform som benytter maskinvare, IoT og chip-teknologi for å muliggjøre enkle retursystemer, slik at tradisjonelle lineære produkter kan bli sirkulære. Slik vil de bidra til å redusere overforbruk og forsøpling.

– Vi skal gjøre det enklere for bedrifter å gå fra lineære til sirkulære produkter med hjelp av ny teknologi. Sammenlign oss gjerne med TOMRA, vi jobber med å utvikle sensorteknologi og digitale løsninger for digital pant på brukt emballasje.
GRIN har også som den eneste norske bedriften deltatt i Novo Nordic Innovation Challenge, der de har utviklet ideer til et retursystem for diabetespenner i plast. Materialet fra pennene kan for eksempel brukes til nye stoler.

Snapshot av virkeligheten
Ulrikke Lien og Emil SKar er gründerne bak Sensorita.

– Plukkanalyser av avfall er kun et snapshot av virkeligheten og er ikke omfattende nok. Vi vil lage et datadrevet system som tetter hullene, sier Ukrikke Lien.

Sammen med Emil Skar startet hun for under ett år siden Sensorita, som skal lage løsninger som gir avfallsbransjen bedre oversikt over avfallet.
EU og norske myndigheter har satt krav til høyere grad av materialgjenvinning, og dagens avfallsinnsamling har vist seg å gi for dårlig og varierende kvalitet på resirkulert materialer. Rene fraksjoner øker muligheten for å få god kvalitet på resirkulert materialer.

Sensorita vil ta i bruk radarteknologi for bildegjenkjenning og kategorisering og søker samarbeidspartnere for å få dette til.

Circular Packaging Cluster

Både Grin og Sensorita er medlemmer i Circular Packaging Cluster, tidligere SmartPack. Næringsklyngen består nå av 45 medlemmer og 16 partnere og har som mål å bygge verdens mest effektive og sirkulære verdikjeder for emballasje. Klyngen har søkt Innovasjon Norge om Arena Pro-støtte, og resultatet offentliggjøres 19. november. Dersom du deltar på Hybrid Emballasjedag samme dag, vil du trolig få vite resultatet der.

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!