Panten betales tilbake når de tomme drikkebeholderne leveres tilbake for resirkulering i to TOMRA-automater som er plassert på mattorget i campusen

TOMRA inngår pantesamarbeid med portugisisk universitet

27 oktober, 2020

Nova School of Business & Economics (SBE) i Cascais utenfor Lisboa har inngått samarbeid med TOMRA om pant på campusområdet for økt gjenvinning.

Initiativet skal øke bevisstheten om pantesystemer både på campusen og i Portugal, som har innført en lov om å introdusere et nasjonalt pantesystem i 2022. Mange EU-land vurderer nå pantesystemer for å kunne innfri krav om 90 prosent innsamling av engangs drikkeemballasje innen 2029.

Oppfordrer alle til å bidra

Pantesystemet oppfordrer alle på universitetet om å komme seg inn i loopen ved å gjenvinne drikkebeholdere. Målet er å redusere forsøpling og avfall som ender på deponi, ved å gjenbruke materialene i en lukket sløyfe og dermed redusere avhengigheten av nye råvarer.

Pantesystemet bidrar også til Nova SBEs bærekraftinitiativ som et miljøbevisst universitet og gir en mulighet for å lære studentene om avfallets verdi og betydningen av sirkulær økonomi.
Studenter, fakultetet og staben betaler 0,15 euro når de kjøper drikkevarer i de butikkene som er med i campusen. Blant dem er butikken Pingo Doce, som er et av de største supermarkedkjedene i Portugal.

Panten betales tilbake når de tomme drikkebeholderne leveres tilbake for resirkulering i to TOMRA-automater som er plassert på mattorget i campusen. Gyldige emballasjer som kan pantes er flasker i glass og plast, samt metallbokser.

TOMRA har over 84.000 panteautomater plassert i mer enn 60 markeder og mottar over 40 milliarder beholdere for resirkulering årlig.

 

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!