Tomra er gullsponsor for ekspedisjonen til Påskeøya for å finne løsninger på marin forsøpling.

Tomra-kvinner er med på tokt for økt oppmerksomhet om havplast

10 mars, 2020

En båt med kvinnelige forskere seiler fra Påskeøya til Tahiti på et forskningsoppdrag for å studere mikroplast og løsninger på marin forsøpling.

Det 2-årige forskningsprosjektet startet i Storbritannia i oktober 2019 og har seilt gjennom klodens viktigste og mest varierende marine miljøer. De har blant annet oppsøkt fem områder hvor plastavfall pleier å samle seg opp og Arktis.

Besøker oppsamlingssoner for plast
Forskerne skal finne løsninger på mikroplast og marin forsøpling.

– Påskeøya er et svært viktig mål på reisen, sier Emily Penn, prosjektleder for «eXXpedtion Round the World», som prosjektet heter.

– Det sørlige Stillehavet er den minst undersøkte oppsamlingssonen, og vi gleder oss til å dele våre erfaringer og oppdagelser når vi går i land.

Tomra er med i prosjektet som vitenskapelig rådgiver og gullsponsor for ekspedisjonen. Flere Tomra-ansatte kvinner er med i staben for å delta i prosjektet. To av dem er med på reisen fra Påskeøya til Tahiti.

Påskeøya er en av verdens mest avsidesliggende bebodde øyer. Her vil staben se på plastforurensning på land. Deretter seiler de til øygruppen Pitcairn og øyene Ducie og Henderson, der det ble funnet mellom 200 og 2000 ganger mer avfall i 2017 sammenlignet med 1991.

I Tahiti vil staben undersøke plastavfallets påvirkning på marine planter.

På den internasjonale kvinnedagen, 8. mars var «mannskapet» i full gang med forberedelser til reisen til Påskeøya, samt forskning på avfall og opprensking. I løpet av to år har 300 kvinner deltatt som mannskap om bord i ekspedisjonen.

Hvorfor bare kvinner?
Det er bare kvinner i mannskapet på «eXXpedtion Round the World», deriblant to ansatte i Tomra. Ferden går blant annet til Tahiti og Pitcairn.

Kvinner er fortsatt underrepresentert i forskning, teknologi, ingeniør- og matematikksektoren (STEM) Globalt er bare 13 prosent av de STEM-ansatte kvinner. De er også underrepresentert i seiling og idrett, og derfor ville man lage et opplegg der bare kvinner skulle delta.

Studier av kjemikaliers virkning på mennesker har historisk sett fokusert på virkningen på menn. Kvinner og menn blir ofte utsatt for forskjellig påvirkning.

– Giftstoffer i kjemikalier kan påvirke hormoner og stoppe viktige kjemiske beskjeder i kroppene våre. Under graviditet kan kvinner overføre dette til barna, og dermed slo det meg som et arbeid som angår kvinner. Derfor bestemte vi oss for å håndtere dette med et kvinnelig team, sier Emily Penn.

Kristine Berg og Laura Wells

De to kvinnene fra Tomra som er med på denne etappen er norske Kristine Berg, rådgiver for sirkulær økonomi, og australske Laura Wells, Tomra-ambassadør, marinbiolog, modell og vitenskapskommunikator.

Tomra leverer sorteringsutstyr avfall til gjenvinning og er global leder på panteautomater. Slike løsninger holder plastavfallet unna havene og deponier på land.

– Du kan ikke lage ordentlige løsninger før du forstår problemet fullt ut, og du kan ikke forstå problemet før du ser det med egne øyne, sier Kristine Berg, som også var med på North Pacific Voyage i 2018.

– Pantesystemer, avfallssortering og sirkulær økonomi er viktige metoder for å skru igjen kranen for plastavfall før det kommer ut i havene. Vi i Tomra må se forurensningen i full skala for å kunne bygge opp forståelse og forklare betydningen av å løse problemet med marin forsøpling.

Må ta vare på planeten vår

– Det er ikke så lett å finne gode planeter, så vi må ta godt vare på den vi har.

Laura Wells føler seg privilegert over å representere Australia i et global tiltak.
– Kvinner fra mange disipliner støtter den innovative forskningen og deltar i workshops. Jeg vil ta med meg læringen hjem for å forbedre miljøet i havene og bygge opp forståelse og opplyse folk om de problemene vi står overfor, sier hun.

Tomra sponset også ekspedisjonen i 2018 fra Hawaii til Vancouver, som krysset det tetteste avfallsområdet på kloden i de nordre delen av Stillehavet

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!