Tom Eng, Trygve Meyer Jacobsen, Geir E. Sæther og Communication Manager Zara Lauder i TOMRA er klare for å gjøre en innsats for sirkulærøkonomi.

TOMRA legger sin tyngde inn i ny sirkulær plastøkonomi

21 januar, 2020

Med en nyopprettet avdeling for sirkulær økonomi og medlemskap i Emballasjeforeningen legger TOMRA sin tyngde inn i oppbyggingen av sirkulære verdikjeder.

TOMRA har i en årrekke utviklet løsninger som bygger opp om sirkulær økonomi. Folk flest kjenner til panteautomatene som finnes i alle norske dagligvarebutikker. Mindre kjent er det at TOMRA også bygger utstyr for sortering av alle typer avfall, mat og mineraler fra gruvedrift, blant annet.

Ny divisjon knytter to eksisterende divisjoner sammen

– Pant og sortering er to selvstendige områder i TOMRA som i stor grad har jobbet uavhengig av hverandre. Sorteringsmaskinene brukes rundt om i hele verden, mens panteautomatene primært brukes der det er pant på drikkevareemballasje, forteller Geir E. Sæther, Senior Vice President, Circular Economy i TOMRA.

– Nå har vi opprettet den nye divisjonen Circular Economy for å binde de to områdene tettere sammen. Målet er å kunne bruke vår samlede kompetanse til å utvikle modeller for økt gjenbruk av husholdningsplast i sirkulære verdikjeder.

Den underliggende motivasjonen for TOMRA er å være en pådriver for å endre hvordan man skaffer, bruker og gjenbruker ressurser for å sikre videre økonomisk vekst og bedre livskvalitet på en bærekraftig måte.

Vil gjøre Norge til et foregangsland

– Vi har jobbet mye ute i verden med sorteringsmaskiner, men nå tenker vi å være med på å gjøre Norge til et foregangsland ved å bruke kontaktnettverket rundt Emballasjeforeningen. Vi vil gjerne bidra til å bygge helhetlige løsninger som kan bli ledestjerner for resten av verden.

– Dessuten er vi et norsk selskap, og vi føler vel at vi må være med på å ta i et tak her hjemme, sier Tom Eng.

Han minner også om at TOMRAs maskiner også kan sortere en rekke andre materialer, men emballasjeplast utgjør en stor og viktig andel. 40 prosent av all plast som produseres i EU blir brukt til plastemballasje.

Les mer om hvordan Tomra vil løse plastproblemet

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!