Overgangen til sirkulær økonomi utsettes og settes tilbake under COVID-19, ifølge Tomra.

Tomra mener at COVID-19 gir tilbakeslag for sirkulær økonomi

7 august, 2020ANNONSE

Covid-19-pandemien har medført forsinkelser og tilbakeslag for sirkulær økonomi, ifølge Tomra som mener at det motsatte burde skje.

Covid-19 har gitt forsinkelser og tilbakeslag for planer om å gå over til sirkulær økonomi for plast, der produkter, komponenter og materialer bevarer sin verdi gjennom resirkulering i lukkede sløyfer.

Planlagte panteordninger har blitt utsatt i Skottland og Vest-Australia, og britiske myndigheter har parkert planene om å forby rørepinner, sugerør og bomullspinner i plast. I USA er det kampanjer for å fjerne forbudet mot bruk av handleposer i plast.

Covid-19 har også medført konsekvenser på en rekke andre områder, som helse, global økonomi, miljø og verdikjeder. Samtidig er det utfordringer med plast og plastavfall, som gjennom flere år har vokst til en annerledes global krise.

Økt bruk av engangsplast
Planlagte panteordninger har blitt utsatt under COVID-19.

Etter utbruddet av Covid-19 har det blitt økt etterspørsel etter engangsplast, som ansiktsmasker, hansker, emballasje i forbindelse med økt netthandel og take-away-mat. Denne plasten er nødvendig for å ivareta folkehelsen, men ikke bærekraftig for miljøet.

– Turbulensen i den nåværende globale situasjonen viser behovet for å fremtidssikre alle typer verdikjeder, inkludert emballasje og plast, skriver Tomra i et nyhetsbrev.

– Etter hvert som gjenopprettingen etter pandemien begynner, må vi støtte oppbyggingen av grønne verdikjeder og overgangen til sirkulær økonomi. Den globale økonomien viser tegn til å friskne til, men vi kan ikke falle tilbake til gamle avfallsvaner.

Resirkulering i kontinuerlig, lukket sløyfe

For plast begynner den  sirkulære økonomien med å designe av produkter og emballasje som kan gjenbrukes eller resirkuleres i en kontinuerlig sløyfe. I dag inngår bare 2 prosent av plasten i lukkede gjenvinningssløyfer.

Derfor bør man legge vekt på behovet for å designe emballasje for gjenvinning, slik at materialet kan gjenbrukes. I tillegg til å endre måten emballasje designes på, bør man ifølge Tomra utvikle tankesettet til å fremme resirkulering ytterligere.

– Plast må behandles som et kvalitetsmateriale som kan gjenbrukes i produksjonen av ny plast – ikke som avfall. Til tross for mange negative oppfatninger, er plast et svært nyttig materiale. Problemet ligger i måten materialet mishandles på etter bruk.

– Vi må endre forbrukernes oppfatning av plast, fremme forståelsen av resirkulering og oppmuntre til gode gjenvinningsvaner. Det er nå samfunnet bør gjøre de forandringene vi har snakket om for å redde planeten, og det er ikke tid til utsettelser. Vi bør bruke pandemien til å akselerere forandringer.

About the author

EDITOR
per@packnews.com

Relaterte artikler

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!